Mobiele menu

Effectieve preconceptiezorg voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden

Het doel van dit project was het verbeteren van de toegankelijkheid en effectiviteit van preconceptiezorg. We hebben interviews afgenomen bij vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en bij zorgverleners. Daarnaast hebben we communicatievaardigheden van zorgverleners geobserveerd.

Vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden waren zich vaak niet bewust van preconceptiezorg, vonden het voor henzelf niet relevant, en hadden veel moeite met het begrijpen en invullen van de online vragenlijst ‘ZwangerWijzer’. Zorgverleners ontbrak het aan specifieke vaardigheden om effectief te communiceren met deze doelgroep.

De resultaten hebben we gebruikt voor het ontwikkelen van:

  1. Een uitnodiging voor preconceptiezorg in de vorm van een flyer
  2. Aanpassingen in ZwangerWijzer
  3. Een communicatie training voor zorgverleners

Deze resultaten vormen een eerste stap in toegankelijke en effectieve preconceptiezorg voor iedereen.  

Meer weten over dit project? Kijk dan in de publicatie "Een impressie van het kennisnetwerk geboortezorg".

Producten

Titel: Accessible preconception care for women with low health literacy
Auteur: Mirjam Fransen Ageeth Rosman Elsbeth van Vliet-Lachotzki Klaas Dolsma Miriam Hopman Marie-Louise Essink-Bot
Titel: Preconception consultations not accessible for health illiterate women
Titel: Preconceptiezorg voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden
Auteur: Mirjam Fransen Ageeth Rosman Elsbeth van Vliet-Lachotzki Klaas Dolsma Marie-Louise Essink-Bot
Titel: Als patiënten niet mee kunnen doen
Auteur: Mirjam Fransen
Titel: Effectieve preconceptiezorg voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden?
Titel: Effectieve preconceptiezorg voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden
Link: http://ncvgz.ibase.info/parallelsessies.aspx?sessie_id=1&parallelsessie_id=1
Titel: Toegankelijkheid van preconceptiezorg voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden
Titel: PREGEVA studie: Effectieve preconceptiezorg voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden
Titel: Systematic Development of Materials for Inviting Low Health-Literate Individuals to Participate in Preconception Counseling
Auteur: Murugesu, Laxsini, Hopman, Miriam E., Van Voorst, Sabine F., Rosman, Ageeth N., Fransen, Mirjam P.
Magazine: International Journal of Environmental Research and Public Health
Link: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31683516/

Verslagen


Eindverslag

Preconceptiezorg is het middel bij uitstek om risico’s op perinatale problemen te verkleinen, maar blijkt tot nu toe weinig toegankelijk te zijn voor vrouwen met een lage sociaal economische status (SES) die vaak lage gezondheidsvaardigheden hebben. Het doel van dit project was het systematisch ontwikkelen van strategieën voor het bevorderen van de toegankelijkheid en effectiviteit van preconceptiezorg voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden.

Het project was ingebed in het landelijke programma ‘Healthy Pregnancy 4 All’ (HP4All).
In het project hanteerden we een systematische aanpak waarin een uitgebreide probleemanalyse de basis vormde voor de ontwikkeling, proefimplementatie en evaluatie van aanpassingen van het preconceptiezorg aanbod en de preconceptievoorlichting binnen HP4All.
We hebben persoonlijke interviews afgenomen bij vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden en bij zorgverleners. Daarnaast hebben we communicatievaardigheden van zorgverleners geobserveerd.

Vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden waren zich vaak niet bewust van preconceptiezorg, vonden dat zijzelf niet tot de doelgroep behoorden, en hadden veel moeite met het begrijpen en invullen van de online vragenlijst ‘ZwangerWijzer’. Zorgverleners ontbrak het aan specifieke vaardigheden om effectief te communiceren met deze doelgroep.

De resultaten hebben we gebruikt voor het ontwikkelen van:
1. Een uitnodiging voor preconceptiezorg in de vorm van een flyer
2. Aanpassingen in ZwangerWijzer
3. Een communicatie training voor zorgverleners

Deze strategieën leken effectief en vormen een eerste stap in toegankelijke en effectieve preconceptiezorg voor iedereen.

Preconceptiezorg is het middel bij uitstek om risico’s op perinatale problemen te verkleinen, maar blijkt tot nu toe weinig toegankelijk te zijn voor vrouwen met een lage sociaal economische status (SES) die vaak lage gezondheidsvaardigheden hebben. Het doel van dit project is het systematisch ontwikkelen van strategieën voor het bevorderen van de toegankelijkheid en effectiviteit van preconceptiezorg voor vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden. Het project is ingebed in het landelijke programma ‘Healthy Pregnancy 4 All’ (HP4All).
In het project hanteren we een systematische aanpak waarin een uitgebreide probleemanalyse de basis vormt voor de ontwikkeling, proefimplementatie en evaluatie van aanpassingen van het preconceptiezorg aanbod en de preconceptievoorlichting binnen HP4All.
Door middel van 72 persoonlijke interviews achterhaalden we in hoeverre vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden zich bewust waren van het schriftelijke aanbod voor preconceptiezorg, de informatie in het aanbod begrepen en toe konden passen, en waarom zij wel of niet aan preconceptiezorg deel zouden nemen.
In 27 kwalitatieve interviews met vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden achterhaalden we de begrijpelijkheid, bruikbaarheid en relevantie van ZwangerWijzer (www.ZwangerWijzer.nl).
Door middel van kwalitatieve interviews met zorgverleners achterhaalden we in hoeverre zij zich bewust waren van het probleem van lage gezondheidsvaardigheden en welke maatregelen zij nemen om preconceptievoorlichting aan te passen aan cliënten met lage gezondheidsvaardigheden.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
209040006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. M.P. Fransen
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC