Mobiele menu

Effectiever werken aan rehabilitatiedoelen

Effectiever werken aan rehabilitatiedoelen

Vervolg op IRB projecten

Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat de IRB meer effectief is dan gebruikelijke zorg bij het werken aan persoonlijke rehabilitatiedoelen en dat de benadering daarnaast ook sociale participatie (in werk, vrijwilligerswerk, scholing) bevordert. Veel in de IRB getrainde hulpverleners blijken op den duur de benadering niet of onvoldoende te gebruiken. De ontwikkeling van een fidelity instrument kan hierin verbetering brengen.

 

Verslagen


Eindverslag

De Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) is erop gericht om mensen met langdurige psychiatrische problemen te helpen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van rehabilitatiedoelen op het gebied van werk, leren, sociale contacten en wonen. De effecten van de IRB zijn eerder vanuit door de onderzoeksgroep onderzocht in een gerandomiseerde klinische trial, waaruit bleek dat de IRB meer effectief is dan reguliere begeleiding. De resultaten van het onderzoek betekenen dat het zinvol is de IRB meer toe te passen voor de doelgroep, maar dit gebeurt lang niet altijd. Nieuwe methoden zakken vaak weg in de dagelijkse praktijk, waardoor veel cliënten niet de juiste zorg ontvangen. De ontwikkeling van een zogenaamd fidelity instrument voor IRB moet hierin verbetering brengen. Zo'n instrument zou zowel gedurende het rehabilitatieproces feedback moeten geven aan hulpverleners over de mate waarin zij modelmatig werken als ook retrospectief, na afronding van het rehabilitatietraject, een score moeten kunnen genereren over de modelgetrouwheid van dat rehabilitatietraject. In het onderhavig project is een dergelijk IRB fidelity instrument ontwikkeld en onderzocht,genaamd KIM wat staat voor Kijk op IrbModelgetrouwheid. Hiertoe werd een pilot opgezet op twee locaties namelijk PromensCare, een instelling voor beschermd wonen en begeleid zelfstandig wonen, en de afdeling ABC van Altrecht Willem Arntsz , een afdeling met 24-uurs zorg en ambulante zorg voor jongvolwassenen met een psychotische kwetsbaarheid. De eerste versie van het instrument werd door de ontwikkelaar en drie anderen van deze twee locaties uitgetest, eerst op vier door allen beoordeelden trajecten en later nog eens op in het totaal 176 dubbel beoordeelde traject. Op basis van deze beoordelingen en advisering door een groep van experts waarin vertegenwoordigers van Stichting Rehabilitatie ’92, de Hanzehogeschool lectoraat rehabilitatie, Kenniscentrum Phrenos en het Boston Center for Psychiatric Rehabilitation werd het instrument doorontwikkeld en werd het volgende geconcludeerd.
a) Het instrument is na verfijning van de instructie goed te gebruiken is in de praktijk. Wel blijkt beoordeling en feedback relatief tijdsintensief.
b) De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid is voldoende.
c) Er zijn indicaties dat het gebruik van het instrument de IRB modelgetrouwheid verhoogd. Echter, omdat maar een klein aantal trajecten per hulpverlener beoordeeld werden is meer onderzoek nodig.
Verder onderzoek is ook nodig om na te gaan of de verwachting klopt dat een grotere modelgetrouwheid ook leidt tot succesvollere trajecten en grote tevredenheid bij cliënten. Dit onderzoek zal in de komende jaren plaatsvinden in het kader van een nieuw gefinancierde studie naar de doelmatigheid van de IRB.

Effectiever werken aan rehabilitatiedoelen

De Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) is erop gericht om mensen met langdurige psychiatrische problemen te helpen bij het kiezen, verkrijgen en behouden van rehabilitatiedoelen op het gebied van werk, leren, sociale contacten en wonen. De effecten van de IRB zijn eerder vanuit door de onderzoeksgroep (met subsidie van ZONMW Geestkracht) onderzocht in een gerandomiseerde klinische trial, waaruit bleek dat de IRB meer effectief is dan reguliere begeleiding bij het werken aan rehabilitatiedoelen en dat de benadering sociale participatie (in werk, vrijwilligerswerk, scholing) bevordert. De resultaten van het onderzoek betekenen dat het zinvol is de IRB meer toe te passen voor de doelgroep, maar dit gebeurt lang niet altijd. Nieuwe methoden zakken vaak weg in de dagelijkse praktijk, waardoor veel cliënten niet de juiste zorg ontvangen. De ontwikkeling van een zogenaamd fidelity instrument voor IRB moet hierin verbetering brengen. Een dergelijk IRB fidelity instrument moet medewerkers bij voorkeur gedurende het doorlopen van een rehabilitatietraject feedback op hun handelen geven zodat op de beste manier gewerkt wordt. In dit onderzoeksproject wordt gewerkt aan de ontwikkeling en toetsing van een IRB fidelity instrument. Het instrument wordt momenteel uitgeprobeerd bij twee sites, Altrecht Willem Arntsz te Utrecht(afdeling ABC voor jongvolwassenen met een psychotische kwetsbaarheid) en Promens Care, RIBW in Drenthe.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
100003210
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. T. van Wel
Verantwoordelijke organisatie:
Altrecht