Mobiele menu

Effectiveness of allied healthcare in patients recovering from COVID-19

Uit een inventarisatie van het Longfonds blijkt dat meer dan de helft van de personen die een COVID-19 infectie doormaakten, na een half jaar nog steeds meerdere klachten ervaren. Nog geen 5 procent is geheel klachtenvrij. Mogelijk kan eerstelijns paramedische zorg, bestaande uit diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en/of oefentherapie, bijdragen aan het herstel van deze patiënten.

In dit onderzoek volgen we patiënten die herstellen van een COVID-19 infectie en een paramedicus bezoeken, over de tijd. We maken hierbij gebruik van gegevens die in het verleden al zijn verzameld van mensen die een paramedische zorgverleners bezochten met behulp van databases en behandeldossiers. Daarnaast volgen we nieuwe patiënten met vragenlijsten en (fysieke) testen. Hier zijn we vooral geïnteresseerd in de uitkomstmaten: vermoeidheid, participatie, en kwaliteit van leven. Tot slot interviewen we patiënten (en hun naasten), paramedici en verwijzers over hun ervaringen met paramedische zorg.

Standpunt Zorginstituut Nederland

In juni 2024 heeft Zorginstituut Nederland naar aanleiding van de studieresultaten het standpunt gepubliceerd over eerstelijns multidisciplinaire paramedische herstelzorg voor de behandeling van patiënten met aanhoudende klachten of beperkingen na COVID-19. De conclusie van Zorginstituut Nederland is dat deze zorg voor patiënten geen meerwaarde heeft in vergelijking met geen behandeling of advies en follow-up door huisarts of medisch specialist. Daarom kan multidisciplinaire paramedische herstelzorg niet vergoed worden uit het basispakket van de zorgverzekering.

Producten

Titel: EVALUATION OF ALLIED HEALTHCARE IN PATIENTS RECOVERING FROM COVID-19: STUDY PROTOCOL AND BASELINE DATA OF A NATIONAL PROSPECTIVE COHORT STUDY
Auteurs: Rob A. DE BIE, PT, PhD,1 Arie C. VERBURG, PT, MSc, Carla AGASI-IDENBURG, PhD,3 Edith H. C. CUP, OT, PhD,4 Carolien DEKKER, PT, PhD,1 Johanna M. VAN DONGEN, PhD,5 Edwin GELEIJN, PT,6 Marissa H. G. GERARDS, PT, MSc,1,7 Maud GRAFF, OT, PhD,2,4 Ron VAN HEERDE, PT, MSc,2 Hanneke KALF, MSc, PhD,4 Marly KAMMERER, OT, MSc,4 Renée A. KOOL, M,8 Anja DE KRUIF, MSc,9 Hinke M. KRUIZENGA, RD, PhD,10 Marike VAN DER LEEDEN, PT, PhD,6 Ton A. F. LENSSEN, PT, PhD,1,7 Willemijn M. MEIJER, PhD,11 Raymond OSTELO, PT, PhD,5,12 Amber RONTELTAP, PhD,3 Marike VAN DER SCHAAF, PT, PhD,6 Sonja VAN OERS, PhD,9 Marian A. E. DE VAN DER SCHUEREN, PhD,9,13 Anne I. SLOTEGRAAF, MSc,13 Cindy VEENHOF, PT, PhD,3,14 Thomas J. HOOGEBOOM, PT, PhD,2 and Philip J. VAN DER WEES,
Magazine: JRM Journal of rehabilitation Medicine
Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9422882/ 

Titel: Understanding recovery of people recovering from COVID-19 receiving treatment from primary care allied health professionals: a mixed-methods study
Auteurs: Anne I. Slotegraaf, Anja J. Th. C. M. de Kruif, Carla S. Agasi-Idenburg, Sonja M. D. van Oers, Amber Ronteltap, Cindy Veenhof, Marissa H. G. Gerards, Arie C. Verburg, Thomas J. Hoogeboom, Marian A. E. de van der Schueren
Magazine: Disability and Rehabilitation
Link: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638288.2024.2311330

Titel: Paramedische herstelzorg na COVID-19 – inzicht in verloop van de eerstelijns zorg over de tijd
Auteurs: Willemijn Meijer, Renee Veldkamp, Koen Verburg, Rob de Bie, Thomas Hoogeboom
Magazine: Nivel - Kennis voor betere zorg
Link: https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/1004377.pdf

Eindverslag

Mensen die een COVID-19 infectie doormaken lopen het risico om aanhoudende klachten te ontwikkelen. In deze studie evalueerden we de eerstelijns paramedische zorg (d.w.z., diëtetiek, ergotherapie, fysio-/oefentherapie en/of logopedie) door patiënten die herstelden van een COVID-19 infectie en een paramedicus bezochten te volgen over de tijd. We maakten gebruik van bestaande databases, we verstuurden vragenlijsten en interviewden patiënten, paramedici en verwijzers. We vonden dat patiënten voornamelijk in de eerste maanden herstelden. Desondanks ervoeren veel patiënten na een jaar nog substantiële klachten. Omdat veel mensen niet (volledig) konden werken, bracht dit substantiële maatschappelijke kosten met zich mee. Patiënten die COVID-19 thuis hadden doorgemaakt herstelden trager dan mensen die in het ziekenhuis waren opgenomen. Uit de interviews bleek dat patiënten over het algemeen tevreden waren over de ontvangen paramedische zorg. Oprechte aandacht, het bieden van een luisterend oor, het leren omgaan met grenzen en opbouwen in kleine stapjes werden met name gewaardeerd.

Kenmerken

Projectnummer:
10390062010001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. TJ Hoogeboom
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum