Mobiele menu

Effectiveness of analgesic ear drops as add-on treatment to oral analgesics in children with acute otitis media: a pragmatic randomised controlled trial

Effectiviteit van pijnstillende oordruppels bovenop systemische pijnstilling bij kinderen met een acute middenoorontsteking: een pragmatische, gerandomiseerde, gecontroleerde studie

Een acute middenoorontsteking komt vaak voor op de kinderleeftijd. Ondanks de inzet van de gebruikelijke pijnstillers (paracetamol, ibuprofen) en op indicatie antibiotica, gaat de aandoening gepaard met oorpijn en ongemak bij het kind en heeft het aanzienlijke impact op het gezin door slapeloze nachten, school- en werkverzuim.

Doel

Het is daarom belangrijk dat gezocht blijft worden naar behandelingen die de klachten kunnen verlichten. Pijnstillende oordruppels lijken een snel maar kort effect te hebben in eerdere studies, maar het huidige bewijs is van onvoldoende kwaliteit om een zekere uitspraak over het effect te kunnen doen. In dit project wordt onderzocht of het gebruik van pijnstillende oordruppels (Otalgan®), bovenop de standaardzorg, leidt tot minder oorpijn bij kinderen van 1-6 jaar die de huisarts bezoeken met een acute middenoorontsteking.

Aanpak

We gaan dit onderzoeken door 300 kinderen middels loting toe te wijzen aan ofwel

  1. Otalgan® maximaal 6x per dag 1-2 druppels gedurende 7 dagen, bovenop de standaardzorg of
  2. alleen de standaardzorg

De belangrijkste uitkomst hiervan is de gemiddelde oorpijnscore gedurende de eerste 3 dagen, zoals gerapporteerd door ouders.

Producten

Titel: Effectiveness of analgesic ear drops as add-on treatment to oral analgesics in children with acute otitis media: study protocol of the OPTIMA pragmatic randomised controlled trial
Auteur: de Sévaux JLH, Damoiseaux RAMJ, Hullegie S, Sanders EAM, de Wit GA, Zuithoff NPA, Yardley L, Anthierens S, Little P, Hay AD, Schilder AGM, Venekamp RP
Magazine: BMJ Open
Begin- en eindpagina:
Link: http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2022-062071

Kenmerken

Projectnummer:
10060011910003
Looptijd: 83%
Looptijd: 83 %
2021
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. R.A.M.J. Damoiseaux
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Afbeelding

Enkelvoudige onderzoeksvragen uit de huisartsenpraktijk

Om in betrekkelijk korte tijd een antwoord te geven op kennisvragen uit de prioriteiten van de Nationale Onderzoeksagenda Huisarts-geneeskunde, financieren we 7 projecten die aan de slag gaan met enkelvoudige onderzoeksvragen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.