Mobiele menu

The effectiveness and cost-effectiveness of an integrated cardio-metabolic risk assessment and treatment program in primary care: the INTEGRATE study

Vraagstuk

In 2011 is de NHG Standaard ‘Preventieconsult, Module Cardiometabool risico’ uitgebracht om huisartsen te ondersteunen bij het opsporen van patiënten van 45-70 jaar met een verhoogd risico op een cardiometabole aandoening (CMZ), waaronder hart- en vaatziekten en diabetes. Bij een verhoogd risico kon de huisarts gericht leefstijladviezen geven of een behandeling starten. Het is echter nog niet bekend of deze werkwijze (kosten)effectief is.

Onderzoek

In het INTEGRATE onderzoek werd bij 30.000 personen in 37 huisartsenpraktijken onderzocht of deze werkwijze effectief en kosteneffectief is.

Uitkomst

Op korte termijn was er een positief effect op de systolische bloeddruk en het cholesterolgehalte van de deelnemers. Het programma had echter geen effect op de motivatie om van leefstijl te veranderen en was niet effectief en kosteneffectief op de lange termijn. Ook was het bereik van het programma zowel beperkt als selectief. Mensen met de hoogste risico’s op CMZ, zoals personen met lage sociaaleconomische status of een niet-westerse migratieachtergrond, bleken moeilijk te bereiken.

Uit dit project zijn twee proefschriften voortgekomen, deze vindt u hier.

Producten

Titel: Uptake and detection rate of a stepwise cardiometabolic disease detection program in primary care—a cohort study
Auteur: Stol, Daphne M, Hollander, Monika, Badenbroek, Ilse F, Nielen, Mark M J, Schellevis, François G, de Wit, Niek J
Magazine: European Journal of Public Health
Titel: Erratum to: Design of the INTEGRATE study: effectiveness and cost-effectiveness of a cardiometabolic risk assessment and treatment program integrated in primary care
Auteur: Badenbroek, Ilse F, Stol, Daphne M, Nielen, Marcus MJ, Hollander, Monika, Kraaijenhagen, Roderik A, de Wit, G Ardine, Schellevis, François G, de Wit, Niek J
Magazine: BMC Family Practice
Titel: Implementation of selective prevention for cardiometabolic diseases; are Dutch general practices adequately prepared?
Auteur: Stol, Daphne M., Hollander, Monika, Nielen, Markus M. J., Badenbroek, Ilse F., Schellevis, François G., de Wit, Niek J.
Magazine: Scandinavian Journal of Primary Health Care
Titel: Mismatch between self-perceived and calculated cardiometabolic disease risk among participants in a prevention program for cardiometabolic disease: a cross-sectional study
Auteur: Stol, D. M., Hollander, M., Damman, O. C., Nielen, M. M. J., Badenbroek, I. F., Schellevis, F. G., de Wit, N. J.
Magazine: BMC Public Health
Titel: Preventie hart- en vaatziekten is los zand
Auteur: M. Hollander, F. Schellevis, N. de Wit
Magazine: Medisch Contact
Titel: Effectiveness of a stepwise cardiometabolic disease prevention program: Results of a randomized controlled trial in primary care
Auteur: Stol, Daphne M., Badenbroek, Ilse F., Hollander, Monika, Nielen, Mark M.J., Kraaijenhagen, Roderik A., Schellevis, François G., de Wit, Niek J.
Magazine: Preventive Medicine
Titel: Design of the INTEGRATE study: effectiveness and cost-effectiveness of a cardiometabolic risk assessment and treatment program integrated in primary care
Auteur: IF Badenbroek, DM Stol, MMJ Nielen, M Hollander, RA Kraaijenhagen, GA de Wit, FG Schellevis and NJ de Wit
Magazine: BMC Family Practice
Titel: The effectiveness and cost-effectiveness of an integrated cardio-metabolic risk assessment and treatment program in primary care (the INTEGRATE study): a stepped-wedge randomized controlled trial protocol
Auteur: I.F. Badenbroek, D.M. Stol, MMJ Nielen, M. Hollander, R.A. Kraaijenhagen, G.A. de Wit, N.J. de Wit, F.G. Schellevis
Titel: The INTEGRATE study: effectiveness of a stepwise cardiometabolic prevention program in primary care, non-participation and compliance.
Auteur: I.F. Badenbroek, D.M. Stol, M.M.J. Nielen, M. Hollander, R.A. Kraaijenhagen, G.A. de Wit, N.J. de Wit, F.G. Schellevis
Titel: The effectiveness and cost-effectiveness of an integrated cardiometabolic risk assessment and treatment program in primary care (the INTEGRATE study): a stepped-wedge randomized controlled trial protocol.
Auteur: I.F. Badenbroek, D.M. Stol, MMJ Nielen, M. Hollander, R.A. Kraaijenhagen, G.A. de Wit, N.J. de Wit, F.G. Schellevis
Titel: The effectiveness of a cardiometabolic prevention program in general practices offering integrated care programs including a patient tailored lifestyle treatment
Auteur: M Hollander, L Eppink, M Nielen, I Badenbroek, D Stol, F Schellevis, N de Wit
Titel: Mapping non-response in a prevention program for cardiometabolic diseases in primary care: how to boost participation?
Auteur: Badenbroek IF, Nielen MJ, Hollander M, Stol DM, Drijkoningen A, Kraaijenhagen RA, de Wit NJ, Schellevis FG.
Titel: Evaluatie van het PreventieConsult; organisatie en motivatie van deelnemende praktijken.
Auteur: D.M. Stol, I.F. Badenbroek, M. Hollander, M.M.J. Nielen, F.G. Schellevis, N.J. de Wit
Titel: The effectiveness and cost-effectiveness of an integrated cardiometabolic risk assessment and treatment program in primary care (the INTEGRATE study): a stepped-wedge randomized controlled trial protocol.
Auteur: D.M. Stol, I.F. Badenbroek, M.M.J. Nielen, M. Hollander, R.A. Kraaijenhagen, G.A. de Wit, N.J. de Wit, F.G. Schellevis
Titel: Characteristics of Dutch general practices participating in a cardiometabolic prevention program
Auteur: D.M. Stol, I.F. Badenbroek, M. Hollander, M.M.J. Nielen, F.G. Schellevis, N.J. de Wit
Titel: Reasons for persons not to participate in a cardiometabolic risk assessment and treatment program in general practice
Auteur: M Nielen, A Drijkoningen, M Hollander, I Badenbroek, D Stol, N de Wit, F Schellevis

Verslagen


Eindverslag

In 2011 is de NHG Standaard 'PreventieConsult, Module Cardiometabool risico' uitgebracht om huisartsen te ondersteunen bij het opsporen van patiënten van 45-70 jaar met een verhoogd risico op een cardiometabole aandoening (CMZ), waaronder hart- en vaatziekten en diabetes. Bij een verhoogd risico kon de huisarts gericht leefstijladviezen geven of een behandeling starten.
In het INTEGRATE onderzoek werd bij ruim 30.000 personen in 37 huisartsenpraktijk onderzocht of deze werkwijze effectief en kosteneffectief is. Op de korte termijn was er een positief effect op de systolische bloeddruk en het cholesterolgehalte van de deelnemers. Het programma had echter geen effect op de motivatie om van leefstijl te veranderen en was niet effectief en kosteneffectief op de lange termijn. Ook was het bereik van het programma zowel beperkt als selectief. Mensen met de hoogste risico’s op CMZ, zoals personen met lage SES of een niet-westerse migratieachtergrond, bleken moeilijk te bereiken.

In 2011 is de NHG Standaard 'PreventieConsult, Module Cardiometabool' uitgebracht om huisartsen te helpen patiënten tussen de 45 en 70 jaar oud op te sporen met een verhoogd risico op een cardiometabole aandoening, waaronder hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en chronische nierschade. Het doel van deze standaard is preventie van cardiometabole aandoeningen door screening met een (online) risicoschatting gekoppeld aan leefstijladviezen en/of medicamenteuze behandeling van mensen met een verhoogd risico op een cardiometabole aandoening. In het INTEGRATE project wordt bij ongeveer 30.000 personen onderzocht of deze methode van cardiometabole screening, gevolgd door behandeling, in de huisartspraktijk effectief en kosteneffectief is. Daarnaast wordt in dit project uitgebreid aandacht besteed aan non-respons binnen de verschillende onderdelen van het PreventieConsult. Niet alleen worden de kenmerken van mensen die niet responderen in kaart gebracht, maar wordt ook onderzocht welke methoden er nodig zijn om non-respondenten wel deel te laten nemen aan het PreventieConsult. Deze analyse, tezamen met een analyse van succes- en faalfactoren bij de deelnemende huisartsenpraktijken, maakt het mogelijk om te komen tot een zo goed mogelijke implementatie van het PreventieConsult in de Nederlandse huisartsenpraktijk.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
200330011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2020
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. F.G. Schellevis em.
Verantwoordelijke organisatie:
NIVEL