Mobiele menu

Effectiveness and costs of post-diagnosis treatment in dementia coordinated by multidisciplinary memory clinics in comparison to treatment coordinated by GPs. (Short title: AD-EURO study)

De zorg voor en begeleiding van mensen bij wie de diagnose dementie is gesteld, kan door diverse hulpverleners worden geleverd. Onderzoek in Nijmegen vergeleek de (kosten)effectiviteit van  de zorg en begeleiding door een team van de geheugenpoli met de (kosten)effectiviteit van de zorg en begeleiding door de huisarts. Het onderzoek is  uitgevoerd onder 175 koppels van een dementerende en diens mantelzorger. Het laat 1 jaar na het stellen van de diagnose geen verschillen zien tussen de groep die begeleiding krijgt vanuit de geheugenpoli en de groep die door de huisarts wordt begeleid. Ook wat de kosten van de begeleiding betreft verschillen de beide groepen niet. De conclusie is dat de voorkeur van de patiënt/mantelzorger de leidraad moet zijn bij de keuze door wie de zorg en begeleiding uitgevoerd moeten worden.

Producten

Titel: Design of the AD-Euro study
Titel: An overview of quality of life measurement in dementia.
Titel: AD-Euro study: clinical and economic evaluation on how to organize post-diagnosis care for dementia patients and exploration of the relationship between patient and proxy HRQL measurement.
Titel: Single versus multicomponent intervention in frail elderly: simplicity or complexity as precondition for success?
Auteur: Vliek S, Melis RJ, Faes M, Golüke-Willemse GA, de Leest BJ, Meeuwsen E, van Raak FH, Schölzel-Dorenbos CJ, Olde Rikkert MG.
Magazine: Journal of Nutrition, Health and Aging
Titel: Cost-effectiveness of post-diagnosis treatment in dementia coordinated by multidisciplinary memory clinics in comparison to treatment coordinated by general practitioners: an example of a pragmatic trial.
Auteur: Meeuwsen EJ, Melis RJ, Adang EM, Goluke Willemse GA, Krabbe PF, De Leest BJ, Van Raak FH, Scholzel Dorenbos CJ, Visser MC, Wolfs CA, Vliek S, Olde Rikkert MG.
Magazine: Journal of Nutrition, Health and Aging
Titel: Integrating unmet needs into dementia health-related quality of life research and care; Introduction of the Hierarchy Model of Needs in Dementia (HMND)
Auteur: Schölzel Dorenbos CJM, Meeuwsen EJ, Olde Rikkert MGM
Magazine: Aging and Mental Health
Titel: Effectiveness of dementia follow-up care by memory clinics or general practitioners: randomised controlled trial
Auteur: Els J Meeuwsen, René J F Melis, Geert C H M Van Der Aa, Gertie A M Golüke-Willemse, Benoit J M De Leest, Frank H J M Van Raak, Carla J M Schölzel-Dorenbos, Desiree C M Verheijen, Frans R J Verhey, Marieke C Visser, Claire A Wolfs, Eddy M M Adang, Marcel G M Olde Rikkert,
Titel: Are memory clinics effective? The odds are in favour of their benefit, but conclusive evidence from direct comparison is not yet available.
Auteur: RJF. Melis, EJ. Meeuwsen, SG. Parker*, MGM. Olde Rikkert
Magazine: Journal of the Royal Society of Medicine

Verslagen


Eindverslag

In Nederland is het aantal geheugenpoliklinieken de laatste jaren duidelijk toegenomen en daarbij nemen de geheugenpoliklinieken, naast de diagnostiek, in toenemende mate de behandeling en begeleiding van dementiepatiënten op zich. Gezien deze ontwikkeling en gezien het stijgende aantal patiënten met dementie en de bijkomende kosten is de vraag gerechtvaardigd wat de meest optimale zorg voor dementiepatiënten is en door wie deze het best uitgevoerd kan worden.
De AD-Euro studie is een onderzoek naar doelmatigheid en effectiviteit van behandeling van, en zorg voor patiënten met dementie en hun mantelzorgers. In het onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen de geheugenpolikliniek en de huisarts voor wat betreft behandeling en begeleiding gedurende het eerste jaar na de diagnosestelling dementie op de geheugenpolikliniek.
In totaal zijn 175 paren (patiënt en mantelzorger) door negen geheugenpoliklinieken in de studie geïncludeerd. Deze paren zijn gerandomiseerd naar ofwel de huisarts ofwel de geheugenpolikliniek voor verdere behandeling en begeleiding ten aanzien van de dementie. De deelnemende paren zijn een jaar lang gevolgd en gedurende dit jaar zijn op verschillende tijdstippen metingen (bij de deelnemers aan huis) uitgevoerd. In de studie is gekeken hoe de twee behandeltrajecten, huisarts versus geheugenpolikliniek, de kwaliteit van leven van de patiënten en de ervaren belasting van hun mantelzorgers beïnvloeden en er is gekeken naar de doelmatigheid van de twee trajecten. Uit de resultaten van de studie kunnen we concluderen dat er geen verschil is tussen de huisarts en de geheugenpolikliniek wat betreft doelmatigheid en effectiviteit als het gaat om behandeling en begeleiding van een patiënt met dementie en zijn of haar mantelzorger.

De AD-Euro studie is een onderzoek naar kosten, effecten en doelmatigheid van behandeling van, en zorg voor patiënten met dementie en hun mantelzorgers. In het onderzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen de geheugenpolikliniek en de huisarts voor wat betreft behandeling en begeleiding gedurende het eerste jaar na de diagnosestelling dementie op de geheugenpolikliniek.

Geheugenpoliklinieken staan in de belangstelling. Actueel is een uitgebreide discussie over het nut van de geheugenpolikliniek betreffende de zorg en behandeling van patiënten met dementie nadat de diagnose is gesteld. Deze discussie speelt op dit moment vooral in Groot-Brittannië waar men een landelijk netwerk van geheugenpoliklinieken aan het opzetten is in het kader van de zogenaamde nationale dementiestrategie. Deze vraag over het nut, effectiviteit en doelmatigheid, van geheugenpoliklinieken met betrekking tot de behandeling en begeleiding van dementiepatiënten, blijft uiteraard niet beperkt tot Groot-Brittannië. In Nederland is het aantal geheugenpoliklinieken de laatste jaren ook duidelijk toegenomen en daarbij nemen de geheugenpoliklinieken, naast de diagnostiek, in toenemende mate de behandeling en begeleiding van dementiepatiënten op zich.

Gezien deze ontwikkeling en gezien het stijgende aantal patiënten met dementie en de bijkomende kosten is de vraag gerechtvaardigd wat de meest optimale zorg voor dementiepatiënten is en door wie deze het best uitgevoerd kan worden. Met de resultaten van de AD-Euro studie kunnen we een belangrijke wetenschappelijk onderbouwde bijdrage leveren aan de discussie over het belang van geheugenpoliklinieken bij de behandeling en begeleiding van dementiepatiënten. De studie heeft onder andere ten doel toekomstige keuzen in de zorg voor het sterk stijgend aantal dementiepatiënten goed te onderbouwen. Een belangrijke uitkomst van de studie is hoe de twee verschillende behandeltrajecten, huisarts versus geheugenpolikliniek, de kwaliteit van leven van dementiepatiënten en de ervaren zorgbelasting van hun mantelzorgers beïnvloeden. De studie geeft inzicht in de doelmatigheid en de kosten die gepaard gaan met de twee behandeltrajecten. De transparantie in de zorg voor dementiepatiënten wordt hiermee sterk bevorderd.

Aan de studie is een methodologische studie gekoppeld die kijkt naar het meten van kwaliteit van leven bij ouderen met een dementie (zie HTA annex studie).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
94507703
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2007
2010
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.G.M. Olde Rikkert