Mobiele menu

Effectiveness and efficiency of a consultation skills training programme for medical specialists focused on patients with medically unexplained physical symptoms (MUPS).

Voor 30-50% van de lichamelijke klachten, die patiënten presenteren kan geen medische verklaring gegeven worden. Veel patiënten met langdurige onverklaarde klachten voelen zich niet serieus genomen door hun dokter, terwijl artsen zich vaak tekort voelen schieten in hun medisch handelen en/of de klachten niet kunnen aanvaarden als reëel.

Effectieve consultvoering bij deze patiëntengroep leidt tot preventie van somatoforme stoornissen, verbetering van welzijn van patiënten en kostenbesparing door het voorkomen van overbodig medisch specialistisch ingrijpen. Een training consultvaardigheden voor specialisten, toegespitst op deze omvangrijke patiëntengroep, kan hieraan bijdragen.

Het Erasmus MC beoogt deze training voor medisch specialisten te ontwikkelen en de effectiviteit en doelmatigheid hiervan te onderzoeken via een Randomised Controlled Trial met individuele randomisatie op artsniveau, interventie op artsniveau en effectmeting op patiënt- en artsniveau.

De training consultvaardigheden beslaat 4 dagdelen en gaat in september 2011 van start.

Producten

Titel: Omgaan met lichamelijk onverklaarde klachten
Titel: Omgaan met lichamelijk onverklaarde klachten
Link: http://www.lichamelijkonverklaardeklachten.nl/project
Titel: Handleiding voor de trainer
Titel: Training specialists to write appropriate reply letters to general practitioners about patients with medically unexplained physical symptoms; A cluster-randomized trial.
Auteur: Weiland, Anne, Blankenstein, Annette H., Willems, Mariëtte H.A., Van Saase, Jan L.C.M., Van Daele, Paul L.A., Van der Molen, Henk T., Langbroek, Ginger B, Bootsma, Aart, Vriens, Els M., Oberndorff-Klein Woolthuis, Ardi, Vernhout, René M., Arends, Lidia R.
Magazine: Patient Education and Counseling
Titel: Training medical specialists in communication about Medically Unexplained Physical Symptoms: Patient OUtcomes from a Randomized Controlled trial
Auteur: Anne Weiland PhD, Annette H. Blankenstein MD PhD, Jan L.C.M. Van Saase, MD PhD, Henk T. Van der Molen PhD, David Kosak MSc, René M. Vernhout MSc, Lidia R. Arends, PhD.
Magazine: The International Journal of Person Centered Medicine
Titel: Training Medical Specialists to Communicate Better with Patients with Medically Unexplained Physical Symptoms (MUPS). A Randomized, Controlled Trial
Auteur: Weiland, Anne, Blankenstein, Annette H., Van Saase, Jan L. C. M., Van der Molen, Henk T., Jacobs, Mariël E., Abels, Dineke C., Köse, Nedim, Van Dulmen, Sandra, Vernhout, René M., Arends, Lidia R.
Magazine: PLoS ONE
Titel: Geaccrediteerde SOLK-communicatie training voor aios en medisch specialisten
Auteur: Dr. Anne Weiland
Link: http://www.erasmusmc.nl/onverklaarde-klachten
Titel: Hoofdstuk 13 Het consult en de arts-patiëntcommunicatie
Auteur: Dr. Anne Weiland
Titel: Een goede arts-patiëntrelatie bij SOLK is van belang
Auteur: Weiland, A.
Titel: Training Medical Specialists in Communication with Patients with Medically Unexplained Physical Symptoms
Auteur: Anne Weiland
Titel: Blended SOLK training
Auteur: Dr. Anne Weiland
Link: http://www.erasmusmc.nl/onverklaarde-klachten

Verslagen


Eindverslag

Onbegrepen klachten komen veel voor; 40% van de klachten, waarmee patiënten zich voor de eerste maal presenteren op een poliklinisch spreekuur, zijn voor de specialist niet medisch te verklaren. Patiëntgerichte communicatie speelt een belangrijke rol in het effectief geruststellen van deze patiënten, het achterweg laten van onnodige verwijzingen en de preventie van chronische klachten. Artsen vinden communiceren met deze patiënten lastig. Patiënten voelen zich aan de andere kant vaak niet serieus genomen. Een training communicatie gericht op deze doelgroep kan bijdragen aan de oplossing van dit probleem.
In de training wordt aandacht besteed aan gespreksvaardigheden; hoe kan je als specialist beter aansluiten bij de denkwereld van de patiënt? Welke woorden en voorbeelden gebruik je en welke vragen kun je stellen waardoor de patiënt zich serieus genomen voelt? Maar ook: hoe krijg je oog voor wat er in de patiënt omgaat,hoe beïnvloeden denkwijze en leefstijl van de patiënt de klachten, hoe voorkom je dat de klachten erger worden en dat de kwaliteit van leven nog verder afneemt?
Artsen die meedoen nemen vooraf en na de training een spreekuur op met een videocamera, waarin ze patiënten met (deels) onverklaarde klachten spreken. Patiënten worden door de arts gevraagd per mail een vragenlijst in te vullen. Onderzoekers meten zo de tevredenheid over het consult, de ernst van hun klachten, dagelijks functioneren, ongerustheid en benodigde zorg van de patiënt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
171101012
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.C.L.M. van Saase
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC