Mobiele menu

The effectiveness of a cue-reminder intervention to reduce adolescents’ substance use in social contexts

Cue-reminders als potentiële versterkers van een preventieboodschap

Vraagstuk

Een cue-reminder is een symbool dat een eerder getoonde campagneboodschap in herinnering roept. Uit eerder onderzoek blijkt dat een cue-reminder kan werken bij jongeren. Na confrontatie met het symbool beperkten zij hun alcoholgebruik. Is dit effect ook aantoonbaar bij de Power Button? Helpt deze cue-reminder jongeren om de sociale druk bij het gebruik van middelen beter te weerstaan?

Onderzoek

In drie experimenten met 16-21 jarigen is onderzocht of er een (meetbare) link is tussen de Power Button en een campagneboodschap in vier filmpjes. Ook zijn twaalf eerdere studies naar cue-reminders bestudeerd.

Uitkomst

Het gebruik van de Power Button heeft zelfs tegenovergestelde effecten. Jongeren die in het barlab blootgesteld werden aan deze cue-reminder dronken meer dan niet blootgestelde jongeren. De overige studies laten zien dat de effecten van cue-reminders gemiddeld klein zijn. Ze lijken met name te werken wanneer men een bepaald leefstijlgedrag wil stimuleren, in plaats van – zoals bij alcohol – te ontmoedigen.

Producten

Titel: Do cue-reminders increase the effectiveness of health promoting educational interventions? A Meta-analysis.
Auteur: Kleinjan, M.
Titel: The effectiveness of a visual reminder to reduce young adults’ substance use.
Auteur: Hermans, R.
Titel: The effectiveness of a visual reminder to reduce young adults’ substance use.
Auteur: Hermans, R.
Titel: The effectiveness of a cue-reminder intervention to reduce adolescents' alcohol use in social contexts.
Auteur: Kleinjan, M.
Titel: De Power Button. Eerste aanwijzingen voor effecten van een herinneringscue op middelengebruik
Auteur: van der Zwaluw, C., Kleinjan, M., Lemmers, L., Wiebing, M., van Toorn, A., Zeegers, T., Strick, M., Hermans, R., Engels, R.
Magazine: Verslaving
Titel: Expertmeeting The Power Button & Cue Reminding
Auteur: Lemmers, L.

Verslagen


Eindverslag

In dit project werd de effectiviteit van een cue-reminder interventie gericht op het verminderen van middelengebruik van jongeren (18-21 jaar) onderzocht. In drie experimenten is onderzocht of er een (meetbare) associatie gecreëerd kon worden tussen een cue-reminder en de campagneboodschap. Deze associatie werd niet aangetoond in alle drie de experimenten. Daarnaast vonden we dat het gebruik van een cue-reminder zelfs tegenovergestelde effecten had; jongeren die blootgesteld werden aan de cue-reminder in ons barlab dronken meer dan jongeren die niet blootgesteld werden aan deze cue-reminder. We hebben tenslotte de resultaten van 12 eerder uitgevoerde onderzoeken naar cue-reminders bestudeerd. Uit deze meta-analyse blijkt dat het gebruik van cue-reminders de effectiviteit van leefstijlinterventies kan vergroten, al zijn de gevonden effecten gemiddeld klein. Daarnaast lijkt het erop dat cue-reminders met name werken wanneer men een bepaald leefstijlgedrag wil stimuleren (in plaats van ontmoedigen).

In februari 2012 is gestart met een 4-jarig onderzoek naar de effectiviteit van een nieuwe interventie gericht op het verminderen van middelengebruik van jongeren in de leeftijd van 16-21 jaar. De interventie is gericht op het weerbaar maken van jongeren tegen sociale druk om middelen te gebruiken en hen te herinneren aan hun eigen grenzen. Deze boodschap wordt voortgebracht door een symbool (cue-reminder) die jongeren moet herinneren aan de campagneboodschap.
De interventie is gebaseerd op eerdere studies waarin we hebben aangetoond dat jongeren die geconfronteerd worden met onze cue-reminder zich meer herinneren van de campagneboodschap en, belangrijker nog, hun alcoholgebruik beperken na confrontatie met dit symbool. Het doel van het huidige project is om te kijken of we deze effecten kunnen repliceren en of ze generaliseren naar andere middelen, zoals roken en blowen.
Het onderzoek bestaat uit 8 experimenten waaraan jongeren van 16-21 jaar (laag-midden en hoog opgeleid) deelnemen. In de eerste 3 experimenten onderzoeken we of een associatie kunnen leggen tussen de cue-reminder (Power Button) en de campagneboodschap gericht op weerbaarheid en (sociale) zelfeffectiviteit. In de andere experimenten testen we of de cue-reminder het middelen gebruik van jongeren in sociale situaties kan verminderen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
200130011
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M. Kleinjan
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc