Mobiele menu

Effectiveness of existing policies for lifestyle interventions - Policy Evaluation Network (PEN)

Beleidsmaatregelen om lichamelijke inactiviteit, ongezonde voeding en sedentair gedrag aan te pakken kunnen de gezondheid en het welzijn van veel mensen beïnvloeden. Het is echter vrijwel onbekend welke beleidsmaatregelen er in Europa zijn doorgevoerd, wat het effect daarvan is op leefstijl en wat de gevolgen zijn voor sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Ook is er tot nog toe niet systematisch onderzocht hoe beleidsinterventies tot stand komen en geïmplementeerd worden.

Binnen het Joint Programming Initiative - a Healthy Diet for a Healthy life (JPI HDHL) hebben 28 onderzoeksinstituten uit zeven Europese landen hun expertise gebundeld, samen vormen ze het Policy Evaluation Network (PEN). Het doel van PEN is om bij te dragen aan het opvullen van bovengenoemde kennislacunes. De visie van PEN is om Europa te voorzien van methoden voor het identificeren, evalueren en vergelijken van beleid dat direct of indirect gericht is op lichamelijke activiteit, voeding en sedentair gedrag.

Vlog

Een jonge onderzoeker van het internationale PEN consortium legt u meer uit over het project en de sociale relevantie. De vlog is gemaakt voor de “JPI HDHL science-vlog contest” van Februari 2019.
Bekijk de vlog van het PEN project

PEN website en voortgang

De voortgang van PEN is ook te volgen op de project website.
De eerste resulaten zijn gepubliceerd; zie hier het overzichtrapport van rijksoverheidbeleid met betrekking tot de voedselomgeving in Nederland.

Producten

Titel: Political and public acceptability of a sugar-sweetened beverages tax: a mixed-method systematic review and meta-analysis
Auteur: Eykelenboom, Michelle, van Stralen, Maartje M., Olthof, Margreet R., Schoonmade, Linda J., Steenhuis, Ingrid H. M., Renders, Carry M.
Magazine: International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity
Link: https://ijbnpa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12966-019-0843-0
Titel: Public acceptability of a sugar-sweetened beverage tax and its associated factors in the Netherlands
Auteur: Eykelenboom M, Van Stralen MM, Olthof MR , Renders CM, Steenhuis IHM
Magazine: Public Health Nutrition
Titel: Advancing the evidence base for public policies impacting on dietary behaviour, physical activity and sedentary behaviour in Europe: The Policy Evaluation Network promoting a multidisciplinary approach
Auteur: Lakerveld J, Woods C, Hebestreit A, Brenner H, Flechtner-Mors M, Harrington J, et al.
Magazine: Nature
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306919220300750
Titel: Policy Evaluation Network website
Auteur: PEN consortium
Link: https://www.jpi-pen.eu/

Verslagen


Eindverslag

De voortgang van het project gaat nog steeds voorspoedig en volgens planning. De publieke website wordt regelmatig geupdate: https://www.jpi-pen.eu/. De Nederlandse inbreng is ingebed in het internationale consortium en de taken zijn tevens verspreid over de verschillende werkpakketten. Het projectbrede voortgangsverslag dat eerder dit jaar is ingediend en goedgekeurd bericht tevens uitvoerig over de bredere projectvoortgang.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
529051020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J. Lakerveld PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc