Mobiele menu

Effectiveness of intensified and tailored implementation strategies for Computerised Physician medication Order Entry (CPOE) systems to increase quality of care and patient safety.

Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

De gedachte achter het landelijk medicatiedossier is dat medicatieveiligheid toeneemt als medicijnen nauwgezet elektronisch worden gedocumenteerd.
In dit project is uitgezocht wat artsen moeten weten en kunnen om zo’n (kostbaar) elektronisch systeem optimaal te gebruiken. Hiervoor is een e-learning ontwikkeld en getest bij 124 artsen in 2 ziekenhuizen; de helft van hen diende als controle.

Resultaten

Van ruim duizend patiënten konden de eigen gegevens worden vergeleken met wat hun arts in het systeem had genoteerd. Hoewel de artsen die de scholing volgden beter scoorden op een kennistoets, was er geen verschil in de accuratesse van de medicatiedossiers: deze waren niet compleet in bijna 95% van de gevallen in beide groepen. Het gemiddelde percentage discrepante geneesmiddelen per arts was bijna 50% en verschilde niet tussen de groepen. Hierdoor kunnen ernstige bijwerkingen worden gemist: dit gold voor gemiddeld 4% van de dossiers per arts in de interventiegroep en 7% in de controlegroep.
Door 19 patiënten uitvoerig te interviewen is onderzocht welke factoren bijdragen aan ‘empowerment’ van patiënten ten opzichte van hun eigen medicatie. Hieruit kwamen de volgende factoren naar voren: het ervaren van verbondenheid (relatedness), van autonomie en van beschikken over voldoende kennis en vaardigheden (competence). Deze resultaten zijn bedoeld om artsen (bij) te scholen op dit onderwerp.

Samenvatting bij start

Optimaal elektronisch medicatie voorschrijven op de polikliniek Het doel van dit onderzoek is het optimaal gebruik van het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) op de polikliniek. Een Elektronisch Voorschrijf Systeem is een computerprogramma waarmee een arts medicatie voorschrijft. Nu gebruiken artsen op de polikliniek deze systemen nog weinig, of niet optimaal. Voordelen van elektronisch voorschrijven worden dus niet benut. Daarnaast hebben de bestaande systemen veel beperkingen.
In deze studie wordt een training ontwikkeld om optimaal elektronisch medicatie voor te schrijven op de polikliniek. Artsen leren ook om te gaan met beperkingen van systemen.
We onderzoeken wat artsen nodig hebben om het Elektronisch Voorschrijf Systeem optimaal te gebruiken. Dan ontwikkelen we de training. Vervolgens onderzoeken we of het volgen van de training leidt tot minder fouten bij het voorschrijven. Artsen van de interne geneeskunde in vier ziekenhuizen doen mee. De resultaten bieden handvaten voor een training voor alle artsen op de polikliniek.

Producten

Titel: Task analysis of information technology-mediated medication management in outpatient care
Auteur: van Stiphout, F., Zwart-van Rijkom, J. E. F., Maggio, L. A., Aarts, J. E. C. M., Bates, D. W., van Gelder, T., Jansen, P. A. F., Schraagen, J. M. C., Egberts, A. C. G., ter Braak, E. W. M. T.
Magazine: British Journal of Pharmacology
Link: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bcp.12625/full
Titel: Educational interventions to improve the meaningful use of Electronic Health Records: A review of the literature: BEME Guide No. 29
Auteur: Goveia, Jermaine, Van Stiphout, Feikje, Cheung, Zing, Kamta, Bharti, Keijsers, Carolina, Valk, Gerlof, Ter Braak, Edith
Magazine: Medical Teacher
Link: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/0142159X.2013.806984
Titel: MEDUCATE trial: effectiveness of an intensive EDUCATional intervention for IT-mediated MEDication management in the outpatient clinic – study protocol for a cluster randomized controlled trial
Auteur: van Stiphout, F., Zwart-van Rijkom, J.E.F, Aarts, J.E.C.M., Koffijberg, H., Klarenbeek-deJonge, E., Krulder, M., Roes, K.C.B., Egberts, A.C.G., ter Braak, E.W.M.T.
Magazine: Trials
Link: http://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-015-0744-8
Titel: Task analysis of IT-mediated medication management in outpatient care
Auteur: F. van Stiphout, J. E. F. Zwart-van Rijkom, L. A. Maggio, J. E. C. M. Aarts, D. W. Bates, T. van Gelder, P. A. F. Jansen, J. M. C. Schraagen, A. C. G. Egberts and E. W. M. T. ter Braak
Titel: emodule "Medicatie voorschrijven" (Meducate)
Auteur: Feikje van Stiphout, Sape vd Werff, Edith ter Braak m.m.v. "Onbegrensd Leren", UMC Utrecht
Link: http://elo.onbegrensdleren.nl
Titel: Training Physicians in Electronic Prescribing
Auteur: F. van Stiphout
Titel: Educating physicians in informing and empowering patients: factors involved in tailoring information to patients’ needs and enhancing patient empowerment
Auteur: E. Klarenbeek*, University Medical Center Utrecht, Educational Center, Utrecht, Netherlands F. van Stiphout, University Medical Center Utrecht, Internal Medicine and Dermatology, Utrecht, Netherlands S. Vervoort, University Medical Center Utrecht, Internal Medicine and Dermatology, Utrecht, Netherlands E. ter Braak, University Medical Center Utrecht, Educational Center, Utrecht, Netherlands
Link: http://tinyurl.com/jt5aspn

Verslagen


Eindverslag

Publiekssamenvatting ZonMW project , Projectnummer: 171103005 Medicatieveiligheid: scholing van artsen in voorschrijven en registreren.

De medicatieveiligheid neemt toe als alle medicijnen nauwgezet elektronisch worden gedocumenteerd en alle betrokken artsen, apotheken, de patiënt zelf en zijn eventuele verzorgers weten wat iemand wel en niet (meer) gebruikt. Ook het vastleggen van allergieën en een automatische check op interacties zijn belangrijk. Dit alles was ook de gedachte achter het landelijk medicatiedossier.
We hebben uitgezocht wat artsen allemaal moeten weten en kunnen om zo’n (kostbaar) elektronisch systeem optimaal te gebruiken. Hier voor hebben we e-learning gemaakt en getest bij 124 artsen in 2 ziekenhuizen; de helft van en dient als controle. Ruim duizend patiënten hebben desgevraagd hun medewerking verleend, zodat we hun eigen gegevens kunnen vergelijken met wat hun arts in het systeem heeft gezet. Hoewel de artsen die de scholing hebben gevolgd beter scoren op de kennistoets, is er geen verschil gevonden in de accuratesse van de medicatie dossiers: deze waren niet compleet in bijna 95% van de gevallen in beide groepen. Het gemiddelde percentage dicrepante genesmiddelen per arts was bijna 50% en verschilde niet tussen de groepen. Hier door kunnen ernstige bijwerkingen worden gemist: dit gold voor gemiddeld 4% van de dossiers per arts in de interventie groep en 7% in de controles.
Door 19 patienten uitvoerig te interviewen hebben we onderzocht welke factoren bijdragen aan "empowerment" van patienten t.o.v. hun eigen medicatie. Het idee hier achter is dat door patienten actief te betrekken bij hun medicatie management er ook winst valt te behalen, o.a. voor de medicatieveiligheid. Uit de interviews kwamen de volgende factoren als belangrijk voor "empowerment" naar voren: het ervaren van verbondenheid (relatedness), van autonomie, en van beschikken over voldoende kennis en vaardigheden (competence. Ook de eigen houding t.o.v. ziekte en medicatie speelt een rol van betekenis. Empowerment wordt bevorderd door een relatie waar bij de arts het vertrouwen van de patient heeft, door het ontvangen van informatie die is toegesneden op de eigen situatie en als er ruimte wordt ervaren om beslissingen te nemen aangaande de eigen gezondheid. Deze resultaten zijn bedoeld om arten (bij) te scholen op dit onderwerp.

Samenvatting van de aanvraag

AIM: To optimize the use of Computerised Physician medication Order Entry (CPOE) systems by physicians in the outpatient clinic to increase quality of care and patient safety. The ultimate goal is to reduce preventable Adverse Drug Events (pADEs). RESEARCH QUESTION: Do intensive and tailored implementation strategies improve the quality of electronic medication records? PROBLEM: Standard basic implementation strategies of CPOE result in suboptimal and incorrect use. DESIGN: Study A is a problem analysis. Study B is a randomised group pre- post-study, comparing the effectiveness of (1) standard implementation, (2) intensified and (3) intensified & tailored implementation strategies for CPOE. Prescribing physicians are randomised in a 1:1:1 ratio. POPULATION: Physicians (medical specialists and residents) treated in the outpatient clinic of 2 academic and 2 non-academic teaching hospitals, in the domain of internal medicine and its subspecialties, INTERVENTION: CPOE system IMPLEMENTATION STRATEGIES: In this study usual care is a standard implementation strategy (1). The intensified implementation strategy (2) is multifaceted and includes e-learning and groups sessions. The intensified & tailored implementation strategy (3) also includes tailored individual training sessions and feedback on CPOE use in “real life”. OUTCOME: Primary outcome: percentage of patients with fully complete and error free electronic medication records per physician. Secondary outcome: pADEs as estimated by an expert panel. Other: outcome measures of knowledge, skills, attitudes and awareness of potential slips and errors using an electronic survey and log files of CPOE. SAMPLE SIZE: To ensure a power >= 80% 15 prescribing physicians per study arm with 80 patients per physician or 20 physicians with 40 patients will suffice. Groups of 30 specialists / 40 patients will ensure a power of 90%. DATA ANALYSIS: Primary analyses will focus on comparing the three implementation strategies, all three differences are considered relevant. Outcomes will be determined per specialist per group e.g. percentage of patients with a complete and error free medication record, percentage of patients with estimated pADEs. ECONOMIC EVALUATION: Cost-benefit ratio estimate of implementation strategies. TIME SCHEDULE: Jan 2011–June 2011 problem-analysis; June 2011-Dec 2012 re- inclusion of physicians, baseline measurements; Jan 2011 - June 2013 implementation strategies and post- measurement; June 2013-Dec 2013 report writing. DOEL: Verbetering van het gebruik van elektronische voorschrijfsystemen (EVS) op de polikliniek door medisch specialisten en Artsen in Opleiding tot Specialist (AIOS) ter verhoging van de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Het uiteindelijke doel is de preventie van vermijdbare bijwerkingen van medicatie. ONDERZOEKSVRAAG: Resulteren intensieve en implementatiestrategieën op maat in een hoger percentage complete en correcte elektronische medicatie dossiers (EMD) en een vermindering van het aantal vermijdbare bijwerkingen? PROBLEEM: De gebruikelijke standaard implementatie van EVS resulteert in suboptimaal en incorrect gebruik van EVS. OPZET: Studie A is een probleemanalyse. Studie B is een vergelijkende voor- en na studie: voorschrijvende specialisten en AIOS worden gerandomiseerd in een ratio van 1 : 1 : 1 naar drie studie armen. De effectiviteit wordt vergeleken van (1) de gebruikelijke standaard implementatie, (2) een intensieve aanpak en (3) een intensieve aanpak gecombineerd met individuele training op maat. POPULATIE: Medisch specialisten en AIOS van poliklinieken van 2 UMC’s en 2 algemene opleidingsziekenhuizen uit de interne geneeskunde en verwante specialismen. INTERVENTIE: elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) IMPLEMENTATIESTRATEGIE: De standaard implementatie van een EVS dient als referentie (1). De geïntensiveerde implementatie strategie (2) omvat een e-learning module en groepsbijeenkomsten; de gecombineerd intensieve en aanpak op maat (3) tevens individuele training en feedback op EVS gebruik in de praktijk. UITKOMST: Primaire uitkomstmaat: percentage patiënten met een geheel compleet en foutloos EMD per arts. Secundaire uitkomstmaat: aantal vermijdbare bijwerkingen geschat door een expertpanel. Voorts: indicatoren van kennis, vaardigheden, attitude en bewustzijn van mogelijke fouten (elektronische vragenlijsten en EVS log files). GROEPSGROOTTE: Voor een power van > 80% zijn 15 artsen en 80 patiënten per arts nodig per studie arm; met 30 artsen / 40 patiënten is de power > 90%. DATA-ANALYSE: focust op een vergelijking van de drie implementatie strategieën. Uitkomst maten worden bepaald per arts per groep. ECONOMISCHE EVALUATIE: schatting van kosten- baten ratio van de implementaties. TIJDSCHEMA: Jan 2011 – Juni 2011 probleemanalyse; Juli 2011 – Dec 2011 ontwikkelen implementatie + voormeting; Jan 2012 – Juni 2013 implementatiestrategieën en nameting; Juni 2013 –– Dec 2013 rapportage.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
171103005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. E.W.M.T. ter Braak MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht