Mobiele menu

Effectiveness of intensive community-based care for persons with complex addiction problems: Contribution of specific program components

Effecten van bemoeizorg
Veel mensen hebben geen weet van de diverse mogelijkheden voor zorg, hulp en ondersteuning, ook niet als het gaat om ondersteuning bij verslavingsproblemen. Daarom wordt bemoeizorg ingezet, een manier om ‘zorgmijders’ die hulp nodig hebben toch in de hulpverlening te krijgen. Nederland heeft veel ervaring met en een gevarieerd aanbod van deze vorm van hulpverlening. Belangrijk is om te onderzoeken hoe bemoeizorg het beste georganiseerd kan worden.

Doel
Binnen dit project worden de effectiviteit van drie vergelijkbare bemoeizorgprogramma’s in Tilburg, Eindhoven en Noordoost-Brabant onderzocht. Deze houden zich bezig met verslavingsproblematiek en problemen zoals schulden, vervuiling, huisvesting en gezondheid. Het doel is aanbevelingen te doen voor het op een goede manier organiseren en invoeren van bemoeizorg die werkt. De onderzoekers verwachten een relatie tussen bemoeizorg en tevredenheid van cliënten, hun kwaliteit van leven en verbinding met de zorg die ze aangeboden krijgen.

Doelgroep
Hulpverleners, onderzoekers, beleidsmakers en opleidingen

Producten

Titel: Bemoeizorg werkt
Auteur: Diana Roeg, Marcel van Assen, Margot Voogt en Henk Garretsen
Magazine: Sociale vraagstukken
Titel: Tussentijdse resultaten voor Tilburg november 08 – oktober 09
Auteur: Carin Rots en Diana Roeg
Auteur: Danielle van Sambeek en Diana Roeg
Titel: Tussentijdse resultaten voor Noordoost Brabant november 08 – oktober 09
Titel: Terugkoppeling aan teams:'Duur trajecten en tevredenheid
Auteur: Diana Roeg, Ien van de Goor, Marcel van Assen en Henk Garretsen
Auteur: Diana Roeg, Margot Voogt, Marcel van Assen en Henk Garretsen
Titel: De toekomst van de bemoeizorg
Titel: Tussentijdse resultaten voor Eindhoven november 08 – oktober 09
Auteur: Diana Roeg
Titel: Bevordering implementatie en gebruik routine outcome measurement in bemoeizorg

Verslagen


Eindverslag

Bemoeizorg richt zich op het bieden van zorg aan moeilijk bereikbare mensen met langdurende en complexe verslavings- en of psychische problemen. Het zorgaanbod bij bemoeizorg is vaak breed en er zijn veel verschillende organisaties bij betrokken. Er zijn daarom veel verschillen in organisatie en werkwijzen in de praktijk. In dit onderzoek wordt gekeken naar de effecten van bemoeizorg en naar welke kenmerken van de organisatie en werkwijzen binnen de bemoeizorg lijken bij te dragen aan deze effecten. Bij drie bemoeizorgprogramma's wordt van clienten op meerdere tijdsmomenten bijgehouden hoe het met ze gaat op diverse leefgebieden. Dit wordt gedaan met behulp van hiertoe ontwikkelde score- en vragenlijsten. Zowel clienten als hulpverleners leveren informatie. Er wordt gekeken naar: de ernst van de problematiek, kwaliteit van leven, binding met de zorg en zorggebruik. Gedurende 3 jaar wordt elke nieuwe client in het onderzoek meegenomen en gevolgd. In de analyses zal allereerst per bemoeizorgprogramma apart worden bekeken wat de effecten zijn. Daarnaast zullen de bemoeizorgprogramma's onderling worden vergeleken en zullen er verklaringen worden gezocht voor mogelijke verschillen/overeenkomsten in effect. Hierbij zal worden gekeken of er verschil bestaat in effect voor verslaafden en niet verslaafden. De resultaten worden verwacht in augustus 2012 en zullen inzicht geven in de effectiviteit van bemoeizorg in het algemeen en in de bijdrage van specifieke componenten van bemoeizorg aan de effectiviteit.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
31160001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. D.P.K. Roeg
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit van Tilburg