Mobiele menu

The effectiveness of optimizing pharmacological treatment in patients with geriatric problems in general practice

Samenvatting na afronding

Het Opti-Med project heeft onderzocht of een systematische beoordeling van de geneesmiddelen en de wijzigingen die daaruit voortvloeien, leiden tot een betere kwaliteit van leven bij 65-plussers die zich met een geriatrisch probleem bij de huisarts melden. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 518 patiënten in 22 huisartsenpraktijken in en rond Amsterdam.

Resultaten

Uit de resultaten bleek dat een geneesmiddelbeoordeling geen effect had op de kwaliteit van leven zoals patiënten die ervaren, danwel op de klachten samenhangend met het gepresenteerde geriatrisch probleem, maar wel leidde tot meer opgeloste problemen die verband houden met het gebruik van geneesmiddelen. Dit werd vastgesteld door de resultaten te vergelijken met vergelijkbare patiënten bij wie de zorg en het geneesmiddelengebruik zijn gewone beloop had. De werkwijze voor het beoordelen van de geneesmiddelen door inschakeling van een expert-team werd hoog gewaardeerd. Ook bleek het belangrijk om bij de beoordeling van het geneesmiddelengebruik rekening te houden met de ervaringen van patiënten.
 

Samenvatting bij start

Problemen met bewegen en vallen, incontinentie en een minder goed geheugen: het kan liggen aan de ouderdom, maar ook aan de geneesmiddelen die ouderen gebruiken. In deze studie kijken huisarts en apotheker nauwkeurig naar de geneesmiddelen en passen deze zo nodig aan. En dan bekijken ze of dat invloed heeft op de klachten.
 

Meer informatie

Dit project kent een vervolg in: Implementatie van Medicatiebeoordeling volgens de Opti-Med methode via het Farmacotherapeutisch Overleg (projectnr. 1131020031)

Medicatiebeoordelingen in de eerstelijnszorg nuttig maar misschien niet altijd nodig (NIVEL, 20-11-2018)

Producten

Titel: Opti-Med: the effectiveness of optimised clinical medication reviews in older people with ‘geriatric giants’ in general practice; study protocol of a cluster randomised controlled trial
Auteur: Willeboordse, Floor, Hugtenburg, Jacqueline G, van Dijk, Liset, Bosmans, Judith E, de Vries, Oscar J, Schellevis, François G, Elders, Petra J M
Magazine: BMC Geriatrics
Titel: The effectiveness of optimised clinical medication reviews for geriatric patients: Opti-Med a cluster randomised controlled trial
Auteur: Willeboordse, Floor, Schellevis, François G, Chau, Sek Hung, Hugtenburg, Jacqueline G, Elders, Petra J M
Magazine: Family Practice
Titel: Patient participation in medication reviews is desirable but not evidence-based: a systematic literature review
Auteur: Willeboordse, Floor, Hugtenburg, Jacqueline G., Schellevis, François G., Elders, Petra J. M.
Magazine: British Journal of Clinical Pharmacology
Titel: Information on actual medication use and drug-related problems in older patients: questionnaire or interview?
Auteur: Floor Willeboordse, Lucienne H. Grundeken, Lisanne P. van den Eijkel, Francois G. Schellevis, Petra J. M. Elders, Jacqueline G. Hugtenburg
Magazine: International Journal of Clinical Pharmacy

Verslagen


Eindverslag

Het doel van het Opti-Med project was om te onderzoeken of een systematische beoordeling van de geneesmiddelen en de wijzigingen die daaruit voortvloeien leiden tot een betere kwaliteit van leven bij 65-plussers die zich met een geriatrisch probleem bij de huisarts melden. Het onderzoek is uitgevoerd onder 518 patiënten in 22 huisartsenpraktijken in en rond Amsterdam. Uit de resultaten blijkt dat een geneesmiddelbeoordeling geen effect heeft op de kwaliteit van leven zoals patiënten die ervaren, maar wel leidt tot meer opgeloste problemen die verband houden met het gebruik van geneesmiddelen. Dit is vastgesteld door de resultaten te vergelijken met vergelijkbare patiënten bij wie de zorg en het geneesmiddelengebruik zijn gewone beloop had. De werkwijze voor het beoordelen van de geneesmiddelen door inschakeling van een expert-team werd hoog gewaardeerd. Ook bleek het belangrijk om bij de beoordeling van het geneesmiddelengebruik rekening te houden met de ervaringen van patiënten.

Het doel van het project is het vaststellen van de effectiviteit van een systematische beoordeling van de geneesmiddelen die gebruikt worden door ouderen met een geriatrische klacht. De effectiviteit wordt afgemeten aan de ervaren kwaliteit van leven en de verbetering van de geriatrische klacht.
In de verslagperiode zijn de voorbereidingen getroffen voor het interventie-onderzoek, is de inclusie van patiënten gestart, is een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd over de waarde van het betrekken van informatie van de patiënt bij een systematische beoordeling van de geneesmiddelen, is de studie gepresenteerd tijdens een wetenschappelijke conferentie.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
113102003
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2012
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. F.G. Schellevis em.
Verantwoordelijke organisatie:
NIVEL