Mobiele menu

Effectiviteit en bereik van zorgprogramma's voor slachtoffers van loverboys en mensenhandel

Onderzoeksvraag

In dit onderzoek wordt kennis verzameld over de uitvoering en effectiviteit van zeven zorgprogramma’s voor slachtoffers van loverboys/mensenhandelaren. Over de effectiviteit van de zorgprogramma’s is nog onvoldoende bekend. Het is belangrijk hier meer over te weten om zo het hulpaanbod verder te ontwikkelen en professionals te ondersteunen bij keuzes en aanpak in de behandeling.

Aanpak

Het onderzoek start met een literatuursearch en een analyse van de handboeken waarin de behandelactiviteiten van de zorgprogramma’s zijn beschreven. Daarna worden n=1 studies uitgevoerd bij 25 tot 30 meisjes. Voor elk meisje worden zowel de veranderingen in gedrag en de uitkomsten van de behandeling als de behandelactiviteiten die zijn ingezet in kaart gebracht. De n=1 opzet biedt de mogelijkheid gegevens te verzamelen over effecten maar ook over de werkzame elementen van de zorgprogramma’s. Samenwerking met de meisjes krijgt een belangrijke plek middels een participatief actieonderzoek.

Samenwerking

Binnen dit project werkt het NJI samen met de volgende organisaties: De Rading; Fier; Horizon; Parlan; Pluryn/Hoenderloo Groep; Spirit; Sterk Huis; VUmc; UvA en NHL Stenden Hogeschool.

Producten

Titel: Maatwerk voor meiden - Samenvatting
Auteur: Anne Addink, Stefanie Abrahamse, Marija Maric, Marinus Spreen, Marie- Christine van der Veldt, Karijn Aussems, Maaike Muntinga, Christine Dedding
Link: https://www.nji.nl/publicaties/maatwerk-voor-meiden
Titel: Tien belangrijke lessen van meiden op de open en gesloten groep
Auteur: Karijn Aussems, Maaike Muntinga en Christine Dedding
Link: https://www.nji.nl/publicaties/maatwerk-voor-meiden
Titel: Meiden per zorgprogramma
Auteur: Anne Addink, Stefanie Abrahamse, Marija Maric, Marinus Spreen, Marie- Christine van der Veldt
Link: https://www.nji.nl/publicaties/maatwerk-voor-meiden
Titel: Maatwerk voor meiden
Auteur: Anne Addink, Stefanie Abrahamse, Marija Maric, Marinus Spreen, Marie- Christine van der Veldt, Karijn Aussems, Maaike Muntinga, Christine Dedding
Link: https://www.nji.nl/publicaties/maatwerk-voor-meiden
Titel: “Call us by our name”
Auteur: Karijn Aussems, Maaike Muntinga, Anne Addink, Christine Dedding
Magazine: Children and Youth Services Review
Link: https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105213

Verslagen


Eindverslag

In dit onderzoek wordt kennis verzameld over de uitvoering en effectiviteit van zeven zorgprogramma’s voor slachtoffers van loverboys/mensenhandelaren. Over de effectiviteit van de zorgprogramma’s is nog onvoldoende bekend. Het is belangrijk hier meer over te weten om zo het hulpaanbod verder te ontwikkelen en professionals te ondersteunen bij keuzes en aanpak in de behandeling.

Aanpak
Het onderzoek is gestart met een literatuursearch en een analyse van de handboeken waarin de behandelactiviteiten van de zorgprogramma’s zijn beschreven.
Van oktober 2019 tot augustus 2021 worden n=1 studies uitgevoerd bij 35 meiden bij de zorgprogramma's. Voor elk meisje worden zowel de veranderingen in gedrag en de uitkomsten van de behandeling als de behandelactiviteiten die zijn ingezet in kaart gebracht. De n=1 opzet biedt de mogelijkheid gegevens te verzamelen over effecten maar ook over de werkzame elementen van de zorgprogramma’s.

Met een participatief actieonderzoek is in drie instellingen onderzocht wat volgens de meiden bijdraagt aan goede zorg en waar volgens hen naar gekeken moet worden om het effect van de hulp te meten.

Samenwerking
Binnen dit project werkt het NJI samen met de volgende organisaties: De Rading, Fier, Horizon, Pluryn,
Levvel, Sterk Huis, Amsterdam UMC, UvA en NHL Stenden Hogeschool

Kenmerken

Projectnummer:
741400002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Addink
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Jeugdinstituut