Mobiele menu

Effectiviteit van risico-communicatie en implementatie-intenties als strategieen ter bevordering van hepatitis B vaccinatie onder homoseksuele mannen.

Projectomschrijving

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Binnenkort zal worden gestart met de grootschalige implementatie van gratis vaccinatie tegen hepatitis B-infectie voor homoseksuele mannen, heteroseksuele mannen en vrouwen met wisselende seksuele contacten en druggebruikers. Om dit vaccinatieproject tot een succes te maken dienen grote aantallen personen uit risicogroepen bereikt te worden. Een belangrijke vraag in dit verband is hoe dit het beste bewerkstelligd kan worden, met name voor homomannen. Recent door ons uitgevoerd onderzoek heeft relevante inzichten hieromtrent opgeleverd en de bedoeling van het huidige project is om deze reeds verkregen inzichten te vertalen naar effectieve gedragsbevorderingsstrategieen, en hiermee bij te dragen aan het succes van het gratis hepatitis B vaccinatieprogramma voor risicogroepen. Het onderzoek beoogt specifiek te achterhalen in hoeverre vaccinatie tegen HBV-infectie gestimuleerd kan worden door 1. de aard van de voorlichting die gegeven wordt zodanig aan te passen dat het waargenomen risico op infectie verhoogd wordt, en 2. te bevorderen dat de intentie tot vaccinatie omgezet wordt in daadwerkelijk vaccinatiegedrag. Hierbij richt het onderzoek zich specifiek op homomannen, de risicogroep aan wie de mogelijkheid tot vaccinatie met name via voorlichtingsmaterialen bekend zal worden gemaakt.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
23000032
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2003
2006
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.B.F. Wit
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Utrecht