Mobiele menu

The effects of ADHD and conduct disorders on the onset and course of alcohol disorders in the general population. Results of the second Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS-2)

Rol van psychische stoornissen bij alcoholmisbruik
De Nederlandse overheid wil het alcoholgebruik van de bevolking en de negatieve gevolgen ervan aanpakken. De gegevens voor een goede aanpak zijn echter beperkt. Er zijn nauwelijks gegevens over hoe valt te voorspellen wie wel en niet een traject naar alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid doorloopt. Ook is er weinig bekend over de rol van psychische stoornissen, zoals ADHD, op het beloop van alcoholmisbruik.

Doel
Daarom wordt er in dit project onderzoek gedaan naar het ontstaan en het beloop van alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid. Specifieke aandacht is er voor de rol die psychische stoornissen, zoals ADHD, daarin spelen. Daarnaast wordt er ook gekeken naar het zorggebruik van mensen die alcohol misbruiken. Mogelijk leidt dit project tot aanbevelingen voor een betere behandeling van combinaties van alcoholafhankelijkheid en psychische stoornissen.

Doelgroep
Behandelaars verslavingszorg, GGZ en huisartsen

Producten

Titel: The role of conduct disorder in the association between ADHD and alcohol use (disorder). Results from the Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2.
Auteur: Marlous Tuithof, Margreet ten Have, Wim van den Brink, Wilma Vollebergh, Ron de Graaf
Magazine: Drug and Alcohol Dependence
Titel: Predicting persistency of DSM-5 alcohol use disorder and examining drinking patterns of recently remitted individuals: a prospective general population study
Auteur: Marlous Tuithof, Margreet ten Have, Wim van den Brink, Wilma Vollebergh, Ron de Graaf
Magazine: Addiction
Titel: The relationship between excessive alcohol consumption and alcohol use disorders according to DSM-IV and DSM-5
Auteur: Marlous Tuithof, Margreet ten Have, Wim van den Brink, Wilma Vollebergh, Ron de Graaf
Magazine: Alcoholism: Clinical and Experimental Research
Auteur: Marlous Tuithof Margreet ten Have Wim van den Brink Wilma Vollebergh Ron de Graaf
Auteur: Marlous Tuithof Margreet ten Have Wim van den Brink Wilma Vollebergh Ron de Graaf
Auteur: Marlous Tuithof Margreet ten Have Wim van den Brink Wilma Vollebergh Ron de Graaf
Auteur: Marlous Tuithof Margreet ten Have Wim van den Brink Wilma Vollebergh Ron de Graaf
Auteur: Marlous Tuithof Margreet ten Have Wim van den Brink Wilma Vollebergh Ron de Graaf
Auteur: Marlous Tuithof Margreet ten Have Wim van den Brink Wilma Vollebergh Ron de Graaf

Verslagen


Eindverslag

Het verminderen van riskant alcoholgebruik en de gevolgen daarvan in de algemene populatie is een prioriteit voor de Nederlandse overheid. Daarvoor is gedetailleerde informatie over (problematisch) alcoholgebruik nodig. Belangrijke vragen zijn: wie heeft een grotere kans op het ontwikkelen van (langdurige) alcoholproblemen? Wie komt in zorg voor deze problemen? Om hier inzicht in te krijgen werden gegevens gebruikt van de ‘Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study’ (NEMESIS-2), met daarin 6.646 volwassenen (18-64 jaar) op de eerste meting en 5.303 volwassenen bij de vervolgmeting na drie jaar.

• Allereerst werd het ontstaan van alcoholgebruik en alcoholstoornis onderzocht, met bijzondere aandacht voor de rol van ADHD en gedragsstoornis.
• De overlap tussen excessief drinken en een alcoholstoornis werd bekeken. Vervolgens werden drie groepen (alléén excessief drinken, alléén alcoholstoornis, beide) vergeleken op demografie, mentale gezondheid, functioneren en zorggebruik.
• Het driejarig beloop van een alcoholstoornis werd onderzocht; zowel het voortduren als terugkerende problemen. Voorspellers daarvan werden geïdentificeerd met specifieke aandacht voor de mate van alcoholgebruik.
• Mensen met een alcoholstoornis die wel en geen zorg gebruikten werden vergeleken. Daarbij werd een uitsplitsing gemaakt in zorg specifiek voor alcoholproblemen en meer algemene zorg voor emotionele/drugs problemen.

Het effect van ADHD en gedragsstoornissen op het ontstaan en beloop van alcoholstoornissen in de algemene bevolking. Resultaten van de tweede Netherlands Mental health Survey and Incidence Study (NEMESIS-2)

De Nederlandse overheid is al enkele decennia bezig om riskant alcoholgebruik en de daarmee gepaard gaande problemen in de bevolking te verminderen. Om dit effectief te kunnen doen mist zij echter basale informatie over veranderingen in alcoholgebruik: welke groepen hebben een grotere kans om alcoholproblemen te ontwikkelen, en als mensen deze problemen hebben wat maakt dat de één op termijn wel en de ander niet zijn riskante drinkgedrag kan veranderen? Dergelijke vragen over het ontstaan en beloop van alcoholgebruik, alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid kunnen alleen worden beantwoord met behulp van longitudinaal bevolkingsonderzoek. Dit type onderzoek is echter schaars, vooral omdat het met nogal wat kosten gepaard gaat. Dit betekent dat vooralsnog essentiële informatie niet voldoende voorhanden is om de behandeling en preventie van riskant alcoholgebruik en de daarmee gepaard gaande gevolgen effectief vorm te geven.
Deze studie beoogt een beter begrip te krijgen van de effecten van ADHD, gedragsstoornissen en andere psychische aandoeningen op het ontstaan en beloop van alcoholgebruik, alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid, alsook sekseverschillen in ontstaan en beloop ervan. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van gegevens van de tweede Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS-2), een representatief longitudinaal onderzoek onder 6646 volwassenen in de algemene bevolking.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
31160201
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ir. R. de Graaf
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut