Mobiele menu

The effects and costs of preventive cognitive therapy plus usual care for remitted primary care patients with major depression versus usual care

Na elke depressie neemt de kans op terugval toe. Behandeling van depressie hoort daarom niet alleen gericht zijn op herstel maar ook op het voorkómen van een nieuwe episode. In de Parade-studie is een preventieve zelfhulpcursus met telefonische begeleiding aangeboden in de huisartsenpraktijk. Wij hebben onderzocht of deze cursus (kosten)effectief is vergeleken met gebruikelijke zorg voor terugkerende depressies. De helft van de deelnemers (124) heeft
de zelfhulpcursus gevolgd (interventiegroep) en de andere helft (124) heeft gebruikelijke zorg ontvangen (controlegroep). Deelnemers zijn 1 jaar gevolgd om een eventuele terugval naar depressie vast te stellen.
Na één jaar was 50% van de deelnemers in de controlegroep teruggevallen in een depressie. In de interventiegroep had 37% van de deelnemers een terugval. De interventiegroep maakte gedurende het jaar wel meer maatschappelijke kosten (zorgkosten plus kosten als gevolg van werkverzuim) dan de controlegroep. De interventie was dus effectiever dan gebruikelijke zorg maar tegen hogere maatschappelijke kosten.

Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase

Producten

Titel: Assessing the Impact of EQ-5D Country-specific Value Sets on Cost-utility Outcomes.
Auteur: van Dongen JM, Jornada Ben Â, Finch AP, Rossenaar MMM, Biesheuvel-Leliefeld KEM, Apeldoorn AT, Ostelo RWJG, van Tulder MW, van Marwijk HWJ, Bosmans JE.
Magazine: Medical Care
Titel: A supported self-help for recurrent depression in primary care; An economic evaluation alongside a multi-center randomised controlled trial
Auteur: Biesheuvel-Leliefeld KEM, Bosmans JE, Dijkstra-Kersten SMA, Smit F, Bockting CLH, van Schaik DJF, van Marwijk HWJ, van der Horst HE.
Magazine: PLoS ONE
Titel: Effectiveness of psychological interventions in preventing recurrence of depressive disorder: meta-analysis and meta-regression
Auteur: Biesheuvel-Leliefeld KE, Kok GD, Bockting CL, Cuijpers P, Hollon SD, van Marwijk HW, Smit F
Magazine: Journal of Affective Disorders
Titel: Supported self-help to prevent relapse or recurrence of depression: Who benefits most?
Auteur: Dijkstra-Kersten SM, Biesheuvel-Leliefeld KE, van der Wouden JC, van Schaik DJ, Bosmans JE, van Marwijk HW, van der Horst HE.
Magazine: Journal of Affective Disorders
Titel: Effectiveness of Supported Self- Help in Recurrent Depression: A Randomized Controlled Trial in Primary Care.
Auteur: Biesheuvel-Leliefeld KEM, Dijkstra-Kersten SMA, van Schaik DJF, van Marwijk HWJ, Smit F, van der Horst HE, Bockting CLH.
Magazine: Psychotherapy and Psychosomatics
Link: https://www.karger.com/Article/FullText/472260
Titel: Zelfhulp om terugval in een depressie te voorkomen
Auteur: Karolien Biesheuvel-Leliefeld, Sandra Dijkstra-Kersten, Anneke van Schaik, Harm van Marwijk, Filip Smit, Henriëtte van der Horst, Claudi Bockting
Magazine: Huisarts & Wetenschap
Titel: Cost-effectiveness of nurse-led self-help for recurrent depression in the primary care setting: design of a pragmatic randomised controlled trial.
Auteur: Biesheuvel-Leliefeld KE, Kersten SM, van der Horst HE, van Schaik A, Bockting CL, Bosmans JE, Smit F, van Marwijk HW.
Magazine: BMC Psychiatry
Titel: Non-fatal disease burden for subtypes of depressive disorder: population-based epidemiological study. BMC Psychiatry. 2016 May 12;16:139. doi: 10.1186/s12888-016-0843-4. PMID: 27176611; PMCID: PMC4865028.
Auteur: Biesheuvel-Leliefeld KE, Kok GD, Bockting CL, de Graaf R, Ten Have M, van der Horst HE, van Schaik A, van Marwijk HW, Smit F.
Magazine: BMC Psychiatry
Titel: Associations of financial strain and income with depressive and anxiety disorders
Auteur: Dijkstra-Kersten SM, Biesheuvel-Leliefeld KE, van der Wouden JC, Penninx BW, van Marwijk HW.
Magazine: Journal of epidemiology and community health
Link: https://jech.bmj.com/content/69/7/660.long

Verslagen


Eindverslag

Bij meerdere eerdere depressieve episoden in de voorgeschiedenis is de kans op terugval binnen een jaar meer dan 50%. Met Preventie van Recidiverende DEpressie in de Eerste lijn (PARADE) door een praktijkondersteuner (POH) beogen we deze mensen dicht bij huis het gereedschap te geven hun psychisch evenwicht te behouden en deze kans flink te verlagen. Doel is te evalueren of een preventieprogramma kosteneffectief is ten opzichte van gebruikelijke zorg.
Het project liep aanvankelijk vertraging op door tegenvallende werving. Die is inmiddels echter goed op gang gekomen. Er doen nu 12 grote huisartspraktijken mee met 34,7 fte aan huisartsen, een eerstelijns psychologenpraktijk en drie grote GGZ-instellingen. Er zijn nu 120 deelnemers gerandomiseerd en 31 wachten op randomisatie. De negen maanden uitloop zijn daarnaast te verklaren door de overeengekomen latere start van de onderzoekster (1-5-2011) en haar zwangerschapsverlof (vier maanden). Er ging in de praktijk ook enige tijd overheen tot betrokken instanties definitief instemden met deelname. We stellen vanwege de vertraging voor om compensatie voor uitval van 20% te schrappen omdat we die analysetechnisch ook niet nodig hebben en het project tot 107 deelnemers per arm te beperken (N=214). Er zijn ook inmiddels drie artikelen geschreven waarvan er een is gepubliceerd, een is aangeboden voor publicatie, een andere vrijwel klaar is, en vijf verder worden voorbereid.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
171102002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2011
2015
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. H.W.J. van Marwijk
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie VUmc