Mobiele menu

Efficacy and cost analysis of oral alitretinoin versus oral cyclosporine in patients with severe chronic vesicular hand eczema. A randomized controlled prospective open-label trial with blinded outcome assessment.

Handeczeem is een veelvoorkomende aandoening die een grote impact kan hebben op de kwaliteit van leven. Daarnaast kan deze aandoening grote gevolgen hebben voor het functioneren op het werk. De behandelkosten die gepaard gaan met handeczeem stijgen naarmate de ziekte ernstiger is.

De basis van de behandeling bestaat uit zalven en eventueel lichttherapie. Bij een deel van de patiënten is dit echter onvoldoende effectief en is behandeling noodzakelijk met tabletten die invloed hebben op het immuunsysteem. Voor patiënten met blaasjes-handeczeem zijn alitretinoine en ciclosporine middelen in tabletvorm die veel worden voorgeschreven.

Studie en verwachte resultaten

Dit onderzoek vergelijkt de behandeling met deze twee middelen om te bepalen welk middel beter werkt. Patiënten worden 24 weken lang behandeld met alitretinoine of ciclosporine. Specifiek wordt er gekeken naar effectiviteit, kwaliteit van leven, ernst van het handeczeem volgens de patiënt, tijd tot respons, bijwerkingen en kosteneffectiviteit.


Richtlijn

Van de onderzoeksprojecten uit het ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) is inzichtelijk gemaakt of zij aansluiten bij de richtlijnen en/of modules in de FMS Richtlijnendatabase. Bekijk de bijbehorende richtlijn in de FMS Richtlijnendatabase.

Producten

Titel: Study protocol: efficacy of oral alitretinoin versus oral cyclosporine A in patients with severe recurrent vesicular hand eczema (ALICsA): a randomised prospective open-label trial with blinded outcome assessment
Auteur: Oosterhaven, Jart Ate Franke, Schuttelaar, Marie Louise Anna
Magazine: BMJ Open
Begin- en eindpagina:
Link: https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/8/7/e020192.full.pdf

Kenmerken

Projectnummer:
848015010
Looptijd: 98%
Looptijd: 98 %
2016
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. M.L.A. Schuttelaar
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen