Mobiele menu

From efficacy to effectiveness in cancer research

Bij de berekening van de kosteneffectiviteit van een bepaalde medische behandeling zijn de benodigde gegevens doorgaans afkomstig uit een zogeheten randomised clinical trial (RTC, een vergelijkend onderzoek in een grote groep geselecteerde patiënten). De vraag is of de hieruit berekende kosteneffectiviteit overeenkomt met die in de dagelijkse zorgpraktijk. Patiënten kunnen dan onderling meer verschillen dan bij een RCT, de diagnostiek kan enigszins afwijken, het effect van de behandeling kan afwijken, enz. In Rotterdam is deze problematiek nader onderzocht. Hiervoor zijn de gegevens vergeleken van patiënten met Non-Hodgkin Lymfoom (een vorm van lymfklierkanker) die meededen aan een RCT en patiënten met Non-Hodgkin Lymfoom die dezelfde behandeling kregen in de dagelijkse praktijk. Met name voor jongere patiënten kwamen de RCT-gegevens en praktijkgegevens goed overeen. Voor oudere patiënten kan het gebruik van een rekenmodel (extrapolatiemodel) helpen de kosten in de praktijk te berekenen op basis van die tijdens de RCT.

Kenmerken

Projectnummer:
94510032
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2001
2003
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. C.A. Uyl-de Groot