Mobiele menu

Efficacy of paracetamol, NSAIDs and advice for patients with acute low back pain: a placebo controlled trial (PACE-plus)

Deze studie beoogde het effect van zowel paracetamol als NSAIDs bij acute lage rugpijn te onderzoeken in een placebo gecontroleerde gerandomiseerde klinische trial. De vraagstellingen waren als volgt:
  • Wat is het effect van paracetamol in vergelijking met placebo voor patiënten met acute lage rugpijn?
  • Wat is het additionele effect van paracetamol of NSAIDs in vergelijking met alleen advies bij patiënten met acute lage rugpijn?
  • Wat is het effect van paracetamol in vergelijking met NSAIDs voor patiënten met acute lage rugpijn?

Om deze vraagstellingen te kunnen beantwoorden moesten 800 patiënten worden geïncludeerd die zich met acute a-specifieke lage rugpijn presenteren in de huisartsenpraktijk. Zij werden gerandomiseerd over vier interventies:
1.    alleen advies
2.    advies + paracetamol
3.    advies + NSAID
4.    advies + placebo
De primaire uitkomstmaat was pijnintensiteit, gemeten over een follow-up periode van 12 weken.

Vanwege niet genoeg deelnemende patiënten is dit onderzoek vroegtijdig stopgezet (juni
2017). Het bleek erg moeilijk voor huisartsen om geschikte patiënten tijdens hun spreekuur uit
te nodigen voor deelname aan het onderzoek. Hierdoor is de nog steeds relevante
vraagstelling niet beantwoord.

Producten

Titel: Discontinuation of the PACE Plus trial: problems in patient recruitment in general practice
Auteur: Schreijenberg, M., Luijsterburg, P. A. J., Van Trier, Y. D. M., Rizopoulos, D., Koopmanschap, M. A., Voogt, L., Maher, C. G., Koes, B. W.
Magazine: BMC Musculoskeletal Disorders
Titel: Efficacy of paracetamol, diclofenac and advice for acute low back pain in general practice: design of a randomized controlled trial (PACE Plus)
Auteur: M. Schreijenberg, P. A. J. Luijsterburg, Y. D. M. Van Trier, D. Rizopoulos, M. A. Koopmanschap, L. Voogt, C. G. Maher and B. W. Koes
Magazine: BMC Musculoskeletal Disorders

Verslagen


Eindverslag

Vanwege niet genoeg deelnemende patiënten is dit onderzoek vroegtijdig stopgezet (juni 2017). Het bleek erg moeilijk voor huisartsen om geschikte patiënten tijdens hun spreekuur uit te nodigen voor deelname aan het onderzoek. Hierdoor is de nog steeds relevante vraagstelling niet beantwoord.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
836041009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2017
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. B.W. Koes
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC