Mobiele menu

An efficient diagnostic strategy in fecal incontinence

Incontinentie voor vaste ontlasting (fecale incontinentie) komt relatief veel voor en heeft ernstige gevolgen voor het geestelijk en sociaal welzijn van de patiënt. Als dieetadviezen en medicijnen niet helpen kunnen bekkenbodemtraining of een operatie aan de kringspier soms uitkomst bieden. In Amsterdam is onderzocht of het succes van deze behandelingen al vooraf is te voospellen op grond van de uitkomsten van de testen die worden gebruikt om de ernst van de incontinentie te meten. Onderzoek bij 317 patiënten wees uit dat bekkenbodemtraining bij veel patiënten met matige of ernstige fecale incontinentie de klachten een beetje vermindert. Het succes hiervan valt echter niet op voorhand te voorspellen met een test.

Kenmerken

Projectnummer:
94501013
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2001
2005
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.M. Stoker
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC