Mobiele menu

eHealth implementatie in samenwerkingsverbanden

Zorgorganisaties die in de praktijk in samenwerkingsverbanden zorgondersteuning bieden, ondervinden in de praktijk belemmeringen bij de invoering van eHealth omdat de business case vaak onduidelijk is. e-health speelt een cruciale rol als middel om meer effect, meer zorg rond de client te organiseren met minder inspanning. Onduidelijk is echter welke organisatie de kosten heeft en welke de efficientie voordelen. Dit zit regelmatig in de weg bij invoering van e-health in de zorg. Om dit te verbeteren, zullen MEE Plus, Nictiz en Redmax BV een model doorontwikkelen in een toepasbare business case met concrete templates, vragenlijsten en rapportage modellen zodat organisaties, die in samenwerking diensten willen verlenen, ieders bijdrage, belang en resultaat kunnen bepalen. Met dit model wordt de moeizame besluitvorming rond eHealth plannen gefaciliteerd in plaats van geblokkeerd. Uitgangspunt hierbij is referentie cases te verkrijgen en kennis te verspreiden.

Producten

Titel: Nieuw model voor het opstellen van een businesscase als succesfactor voor eHealth-implementatie
Link: http://www.nictiz.nl/page/Nieuws?mod%5BNictiz_News_Module%5D%5Bn%5D=2583

Verslagen


Eindverslag

Zorgorganisaties die in de praktijk in samenwerkingsverbanden zorgondersteuning bieden, ondervinden in de praktijk belemmeringen bij de invoering van e-health omdat de business case vaak onduidelijk is. e-health speelt een cruciale rol als middel om meer effect, meer zorg rond de cliënt te organiseren met minder inspanning. Onduidelijk is echter welke organisatie de kosten heeft en welke de efficiëntie voordelen. Dit zit regelmatig in de weg bij invoering van e-health in de zorg.

Met het doel de implementatie van e-health te verbeteren en blokkades weg te nemen bij het ontwikkelen van een business case voor samenwerkingsverbanden, hebben MEE Plus, Nictiz en Redmax een project uitgevoerd. Het business case model e-health van Nictiz vormde hierbij het uitgangspunt. Doel van het project was het Nictiz model uit te breiden met praktisch toepasbare templates/vragenlijsten die door andere zorgorganisaties gebruikt kunnen worden als zij in samenwerkingsverband e-health toepassingen onderdeel van hun zorgdienstverlening willen maken.

Het project heeft geresulteerd in een actualisatie van de business case van Nictiz door deze geschikt te maken voor samenwerkingsverbanden en daartoe te voorzien van twee vragenlijsten waarmee een kwantitatieve en kwalitatieve analyse gemaakt kan worden ten behoeve van het maken van de business case bij e-health implementatie in samenwerkingsverbanden.

De kwalitatieve vragenlijst richt zich op kwalitatieve vragen van de e-health implementatie: waarom willen we het doen, wat verwachten we te bereiken, hoe ziet mijn toekomst er uit met deze dienst?
De kwantitatieve vragenlijst richt zich op getalsmatige details rond een e-health implementatie: wat levert het op (voor mij), wat kost het, hoe ziet de bezuiniging er uit, zijn er consequenties in gerelateerde bedrijfskosten zoals minder of meer kantoorruimte?

Deze projectresultaten zijn beschikbaar op de site van Nictiz: http://www.nictiz.nl/page/Nieuws?mod%5BNictiz_News_Module%5D%5Bn%5D=2583.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
430000001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2013
2014
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I. van Mierlo
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting MEE Plus Ondersteuning en Beheer