Mobiele menu

EHealth platform "digizorgmaatje".


Digi zorgmaatje is gericht op de doelgroep kwetsbare ouderen en het leveren van zorg op afstand waarbij onderling verbinden eveneens een mogelijkheid is. Dit platform bestaat enerzijds uit een E-health applicatie om fysiotherapeutische zorg over te brengen. Er kunnen filmpjes en instructies van oefeningen toegestuurd worden. Er kan middels beeldbellen contact worden gelegd met de patiënt. En de patiënt kan zelf ook beeldbellen met zijn/haar mantelzorgers.
In het platform is ook een logboek opgenomen waarin zorgverleners onderling met elkaar kunnen communiceren.
Naast een E-health applicatie is er binnen digi zorgmaatje ook ruimte voor de sociale aspecten van welzijn bij ouderen. Zo kan de cliënt bijvoorbeeld spelletjes spelen met anderen die zijn aangemeld bij het platform. Er zijn zelfs groepsspelen zoals bingo mogelijk.

Verslagen


Eindverslag

Vanwege de corona pandemie en de beperkende maatregelen is het aanbieden van kwalitatief
goede zorg in een andere sfeer gekomen. Middels EHealth ontstaan voldoende mogelijkheden
om goede zorg te kunnen blijven bieden.
De digitaal kwetsbaren onder ons blijken hiervoor minder ontvankelijk te zijn. Helaas zijn dit
ook vaak de kwetsbare ouderen waarvoor kwalitatief goede zorg nu net van belang is.
Vanuit bovenstaand probleem hebben we binnen onze praktijk het “digi zorgmaatje”
geïmplementeerd voor de collega-paramedici binnen onze praktijk.
Een gebruiksvriendelijk platform waarmee EHealth gemakkelijker de drempel over komt en
tevens mogelijkheden ontstaan om de sociale omstandigheden rondom een kwetsbare oudere
te verbeteren. Hierdoor is eerstelijns zorg op afstand binnen handbereik.
Het nieuwe EHealth platform ‘digi zorgmaatje’ heeft echter nog te weinig bekendheid binnen ons
team. Hierdoor wordt de doelgroep onvoldoende intrinsiek ondersteund om met dit platform te gaan
werken. Het vraagt onze therapeuten per casus te veel tijd om een cliënt vertrouwd te maken met
de mogelijkheden van het platform. Hierdoor wordt sneller “opgegeven” door de
collega-behandelaars alsmede de cliënt. Dit betekent dat cliënten te weinig tot geen gebruik maken
van de beschikbare mogelijkheden om hun behandelproces te ondersteunen. Zorgprocessen
worden minder efficiënt dan ze zouden kunnen zijn.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002710
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. Sniekers
Verantwoordelijke organisatie:
Groepspraktijk Fysiotherapie Grave