Mobiele menu

Eigen huis als polikliniek: de ervaren kwaliteit van beeldbel zorg bij kwetsbare ouderen met multi-morbiditeit en hun families

Doel

Dit project onderzocht de ervaren kwaliteit van beeldbelzorg binnen de geriatrie vanuit het zorgverlenersperspectief om de kwaliteit van en tevredenheid met gebruik van beeldbelzorg voor geriatrische patiënten te kunnen verbeteren.

Werkwijze

Er werd een landelijke enquête uitgezet onder geriaters en interviews afgenomen bij zorgverleners, patiënten en mantelzorgers, in 11 verschillende ziekenhuizen. Doelgroep: Zorgverleners binnen de geriatrie.

Resultaten

Beeldbelzorg wordt beperkt toegepast bij geriatrische patiënten. De kwaliteit van zorg is vergelijkbaar. Randvoorwaarden zijn: cognitieve en technische vaardigheden onder de
gebruikers, voldoende tijd en facilitering door het ziekenhuis. Deze vorm van zorg is geschikt voor controle patiënten, het uitvoeren van (hetero)anamnese, medicatie review, het voeren van gesprek met meerdere contactpersonen of zorgverleners en voor het mededelen van resultaten. Bij voorkeur wensen zorgverleners een patiënt minimaal eenmaal face-to-face te zien, voor lichamelijk onderzoek, eventueel aanvullende cognitieve testen en om een band of vertrouwensrelatie op te bouwen. Beeldbelzorg biedt een extra, maar beperkte mogelijkheid binnen de poliklinische geriatrische zorg .
 

Verslagen


Eindverslag

Beeldbelzorg wordt in toenemende mate toegepast in de poliklinische ziekenhuiszorg, mede ten gevolge van de COVID pandemie

Doel: Dit project onderzocht de ervaren kwaliteit van beeldbelzorg binnen de poliklinische zorg bij de klinische geriatrie vanuit het zorgverlenersperspectief. Een evaluatie van potentieel belemmerende of faciliterende factoren op technisch gebied en psychosociaal gebied is van belang voordat de zorg op grotere schaal structureel aangepast kan worden bij deze doelgroep.

Werkwijze:
Er werd een landelijke enquête uitgezet onder geriaters en daarnaast werden interviews afgenomen bij zorgverleners, patiënten en mantelzorgers, in 11 verschillende ziekenhuizen.

Conclusie:
Beeldbelzorg biedt een extra maar momenteel nog beperkte mogelijkheid binnen de poliklinische geriatrische zorg.
Het is belangrijk om met de patiënt en mantelzorger op maat af te stemmen welke communicatievorm mogelijk, wenselijk en passend is bij elk individueel traject en consult.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430042010017
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. B.C. van Munster
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Groningen