Mobiele menu

Eigen plan trekken door zelfhulp

In Amsterdam Nieuw-West wordt door senior-ervaringswerkers een burgerinitiatief opgestart voor het herstel van mensen met verward gedrag. Het initiatief bestaat uit 2 aanpakken:

  • Zelfhulpgroepen
  • Eigen Kracht-conferenties

Werkwijze

In de zelfhulpgroepen werken deelnemers vanuit het principe ‘herstellen doe je zelf, maar niet alleen’ aan hun persoonlijk, sociaal en maatschappelijk herstel. In de Eigen Kracht-conferenties pakken deelnemers een specifieke vraag aan (zoals: ‘hoe kom ik aan een geschikte woning’ of ‘hoe herstel ik het contact met mijn familie’) vanuit het principe ‘samen kom je verder’. Een aantal deelnemers van de zelfhulpgroepen kan zich vervolgens ontwikkelen tot kartrekker van een zelfhulpgroep of tot begeleider van een Eigen Kracht-conferentie.

Doel

Het uiteindelijke doel is dat de zelfhulpgroepen en Eigen Kracht-conferenties structureel beschikbaar blijven in de wijk, uitgevoerd door ervaringsdeskundige bewoners. Door middel van het levensverhaal van de deelnemers (zelf narratief) wordt onderzocht hoe het project bijdraagt aan het herstel van de deelnemers. Dit zelf narratief wordt op meerdere momenten opgetekend en geanalyseerd.

Resultaten

Dit project was gericht op het bevorderen van herstel, zelf- en samenredzaamheid en de (re)integratie van mensen met psychische problematiek. Zelfhulpgroepen werden gecombineerd met de inzet van Eigen Kracht-conferenties. In het project is duidelijk geworden dat mensen met psychische problematiek en weinig sociale inbedding baat hebben bij Eigen Kracht-conferenties en zelfhulpgroepen.

De combinatie werkt voor een deel van de doelgroep erg goed: vanuit deelname aan de zelfhulpgroep komen vragen naar Eigen Kracht-conferenties en vanuit Eigen Kracht-conferenties volgt de keuze om deel te nemen aan een zelfhulpgroep.

Zelfhulpgroepen vragen daarentegen wel tijd. Zowel het opzetten, het ontwikkelen van vertrouwen in de groep als het bijdragen aan herstel is een weg van lange adem. De meerwaarde voor een dergelijke aanpak wordt wel onderkend. Echter, er zijn geen logische financieringsbronnen beschikbaar voor de doorontwikkeling van het project. Hierdoor is het niet haalbaar de zelfhulpgroepen en de Eigen Kracht-aanpak langer dan de projectperiode voort te zetten.

Boek Binnen de buitenkant

Het boek Binnen de buitenkant gunt de lezer een kijkje in het hoofd en hart van mensen die vastliepen in zichzelf. Hun verhalen worden gelardeerd met persoonlijke tips, ervaringen van professionals en recente inzichten uit enkele, door ZonMw gefinancierde, projecten. Daarnaast is een apart hoofdstuk te lezen over het ontstaan en de visie van de herstelbenadering.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

Dit project richtte zich op het bevorderen van herstel, zelf- en samenredzaamheid en de (re)integratie van mensen met psychische problematiek. Zelfhulpgroepen zijn gecombineerd met de inzet van Eigen Kracht-conferenties. In het project is duidelijk geworden dat mensen met psychische problematiek en weinig sociale inbedding baat hebben bij Eigen Kracht-conferenties en zelfhulpgroepen. De combinatie werkt voor een aantal mensen goed: vanuit deelname aan de zelfhulpgroep komen vragen naar Eigen Kracht-conferenties en vanuit Eigen Kracht-conferenties volgt de keuze om deel te nemen aan een zelfhulpgroep.
Zelfhulpgroepen vragen tijd. Zowel het opzetten, het ontwikkelen van vertrouwen in de groep als het bijdragen aan herstel is een weg van lange adem.
De meerwaarde voor een dergelijke aanpak wordt wel onderkend. Toch zijn er geen logische financieringsbronnen. Hierdoor is het niet mogelijk de zelfhulpgroepen en het inzetten van de eigen-kracht-aanpak langer dan de projectperiode voort te zetten, terwijl de behoefte er duidelijk wel was.

Het project is begonnen met kwartiermaken: de ervaringswerkers hebben in eerste instantie met veel maatschappelijke organisaties bekendheid gegeven aan het project, voor wie het bedoeld is en hoe het aanvullend is ten opzichte van wat er is. Er is vervolgens een aftrap georganiseerd voor het starten van de groepen. In eerste instantie was de opkomst beperkt. Wel is een eerste groep gestart. Via een samenwerking met Team ED is het vervolgens mogelijk gebleken meer deelnemers te bereiken. In september 2018 draaien daardoor 3 groepen waarvan 1 jongerengroep. Een vierde groep start binnenkort op. Parallel zijn ook de eerste vragen naar een Eigen Kracht-conferentie opgepakt. Dat heeft tot nu toe geleid tot 1 conferentie.

Voor de komende periode is de inzet dat de groepen voldoende stevigheid ontwikkelen en bekender raken met de eigen-kracht aanpak. Ook zullen de eerste interviews worden afgenomen door de onderzoekers van de Verhalenbank Psychiatrie. Voor de langere termijn is de inzet dat een aantal deelnemers zich doorontwikkelen tot een trekker van een zelfhulpgroep of een rol pakken in het begeleiden van de eigen-kracht aanpak.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638030006
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
H.O. Labrujere
Verantwoordelijke organisatie:
Kringwijs