Mobiele menu

Eigen regie door inzet Ervaringsdeskundige mentor met Growpad

Jongvolwassenen met een beperking en/of psychische kwetsbaarheid vinden moeilijk de weg naar preventieve ondersteuning. Ons zorg- en welzijnssysteem sluit onvoldoende aan bij hun behoeftes. De ervaringsdeskundigen van Ervaar MEE en MEE Gelderse Poort werken in dit project aan het verbeteren van de aansluiting tussen ‘het systeem’ en de burger door zichzelf in te zetten als ervaringsdeskundige mentor met de bewezen effectieve zorgapp Growpad. Vanaf 1 maart 2022 werken zij met ondersteuning van een coördinator en samen met de onafhankelijke clientondersteuners van MEE aan de ontwikkeling en praktische toepassing van de interventie Ervaringsdeskundige mentor met Growpad. Als mentor vanuit gelijkwaardigheid en met inzet van de innovatieve methode Growpad wordt gewerkt aan het versterken van de eigen regie, de empowerment en daarmee sociale inclusie van kwetsbare jongeren. Het betreft in eerste instantie woonachtigen in het werkgebied van Ervaar MEE en MEE Gelderse Poort.

Kenmerken

Projectnummer:
07420112110005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.M.C. de Krosse
Verantwoordelijke organisatie:
MEE Gelderse Poort