Electroconvulsive seizures do not influence the extent of LPS-induced microglial activation

Projectomschrijving
2014 Ronde Kennisinfrastructuur (publiceren van negatieve of neutrale dierexperimentele data): Een inflammatoire reactie in de hersenen is een veelvoorkomend verschijnsel bij depressie. Wij hebben onderzocht of electroconvulsieve therapie (ECT; een behandeling voor depressie) de vatbaarheid van de hersenen voor inflammatie vermindert door muizen die ECT hebben ondergaan bloot te stellen aan een inflammatoire stimulus en vervolgens de activiteit van immuuncellen in de hersenen te bepalen. ECT bleek hierop geen invloed te hebben.Deze data draagt bij aan het begrip van het werkingsmechanisme van ECT. Bovendien is er niet eerder soortgelijk onderzoek gepubliceerd. De inzichten die hieruit voortkomen zijn dus nieuw. Wij geloven dat deze inzichten een aanvulling zouden zijn op de literatuur. Gezien het project op zijn einde loopt en de aandacht voornamelijk is uit gegaan naar experimenten die een grotere kans bieden op publicatie in high impact journals is deze data echter blijven liggen. Deze subsidie stelt ons in staat tijd vrij te maken voor publicatie van deze data. 
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Een inflammatoire reactie in de hersenen is een veelvoorkomend verschijnsel bij depressie. Wij hebben onderzocht of electroconvulsieve therapie (ECT; een behandeling voor depressie) de vatbaarheid van de hersenen voor inflammatie vermindert door muizen die ECT hebben ondergaan bloot te stellen aan een inflammatoire stimulus en vervolgens de activiteit van immuuncellen in de hersenen te bepalen. ECT bleek hierop geen invloed te hebben. Deze data draagt bij aan het begrip van het werkingsmechanisme van ECT. Bovendien is er niet eerder soortgelijk onderzoek gepubliceerd. De inzichten die hieruit voortkomen zijn dus nieuw. Wij geloven dat deze inzichten een aanvulling zouden zijn op de literatuur. Gezien het project op zijn einde loopt en de aandacht voornamelijk is uit gegaan naar experimenten die een grotere kans bieden op publicatie in high impact journals is deze data echter blijven liggen. Deze subsidie stelt ons in staat tijd vrij te maken voor publicatie van deze data.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
114024029
Looptijd:
2015
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. H.C. Klein
Verantwoordelijke organisatie:
Rijksuniversiteit Groningen