Mobiele menu

Emovere uit SOLK: een nieuwe weg van herstel door ervaringsdeskundigen en professionals

Projectomschrijving

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) zijn een omvangrijk gezondheidsprobleem in Nederland. Er zijn meer dan twee miljoen mensen met chronische pijn en 40% van alle consulten bij huisartsen betreft SOLK. SOLK brengt hoge zorgkosten met zich mee, in 2019 ruim 3,8 miljard euro, en een lagere kwaliteit van leven. Ervaringsdeskundigen geven aan dat een nieuw perspectief op de aanpak van SOLK nodig is om mensen te helpen met herstel. Het gaat om een brede visie op ziekte en (positieve) gezondheid, waarin lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit met specifieke aandacht voor de rol van het gevoel en (onbewust) verdrongen emoties op het ontstaan en in stand houden van SOLK. Voor de nog nader te definiëren groepen mensen met SOLK worden interventies (door)ontwikkeld, zoals een eHealth zelfhulp programma en een recent gepilote groepsinterventie met groeps- en individuele elementen. De groepsinterventie kan door ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals worden uitgevoerd vanuit de huisartsenpraktijk, of elders in de wijk. Met behulp van design thinking zal een bijscholing gemaakt worden voor zorgprofessionals over de mind-body connectie, het andere gesprek, en hun veranderende rol. Om bewustwording te creëren over deze andere aanpak zullen wijkgerichte activiteiten worden ontworpen, die ook worden benut om mensen uit te nodigen deel te nemen aan de interventies in het onderzoek.

Ervaringsdeskundigen in deze innovatieve aanpak werken in dit project samen met SOLK-patiënten, hun omgeving, zorgprofessionals, ondernemers en onderzoekers, en zullen een leidende rol hebben in alle werkpakketten, als essentieel onderdeel van Citizen Science. De in co-creatie ontwikkelde interventies zullen onderzocht en geëvalueerd worden op basis van quadruple aim aspecten. Integratie van deze visie/aanpak van SOLK in de Nederlandse gezondheidszorg en maatschappij biedt veel kansen voor herstel, eigen zorg, een hogere kwaliteit van leven en besparingen op de hoge zorg- en maatschappelijke (uitvals)kosten. Daarnaast draagt het bij aan preventie en een duurzamere oplossing: SOLK kan namelijk voor een belangrijk deel voorkomen worden wanneer kinderen en volwassenen leren dat het (h)erkennen en uiten van emoties en kijken naar klachten als signaal van het lichaam de basis vormen van de eigen regie op gezondheid.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

SOLK is een omvangrijk gezondheidsprobleem in Nederland. Ervaringsdeskundigen geven aan dat een nieuw perspectief op de aanpak van SOLK nodig is om veel mensen te helpen met herstel. Het gaat om een brede kijk op ziekte en (positieve) gezondheid, waarin lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit met specifieke aandacht voor de rol van het gevoel en (verborgen) emoties op het ontstaan en in stand houden van chronische (pijn)klachten. Voor de nog te definiëren groepen met SOLK worden interventies ontwikkeld. We denken aan een e-health oplossing voor mensen met SOLK waarheen ze door (zorg)professionals verwezen kunnen worden, of die door mensen zelf wordt gevonden. Verder zal een wijkinterventie met groeps- en individuele elementen worden doorontwikkeld. Deze kan door ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals worden uitgevoerd vanuit de huisartsenpraktijk en de wijk. Daarnaast zal voor alle groepen een (landelijke) publiekscampagne worden ontwikkeld.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
404270598019
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. M.J.H. Oomens
Verantwoordelijke organisatie:
Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC)