Mobiele menu

An Empathic Virtual Coach for Amnesia Patients

Dit project onderzoekt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een ‘begripvolle virtuele coach’ voor mensen met geheugenverlies. Deze virtuele coach zal de vorm hebben van een 'conversational agent', een stuk software dat met behulp van kunstmatige intelligentie een sociale interactie aan kan gaan met de patiënt. Uniek binnen dit project is dat deze coach een model zal bijhouden van de mentale toestand (wensen, behoeftes, emoties) van de patiënt, op basis van een automatische analyse van gesprekken in combinatie met verschillende sensorische gegevens. De verwachting is dat de zelfredzaamheid van mensen die lijden aan geheugenverlies hiermee zal verbeteren, waardoor ze langer kwalitatief kunnen participeren in de maatschappij. Hierdoor zal het project mogelijk een oplossing bieden voor de capaciteitsproblemen die ontstaan door het toenemend tekort aan zorgpersoneel.

Producten

Titel: Voice-Enabled Intelligent Virtual Agents for People With Amnesia: Systematic Review
Auteur: Roel Boumans, Yana van de Sande, Serge Thill, Tibor Bosse
Magazine: Journal of Medical Internet Research
Titel: Empathic Virtual Coach for people with Amnesia - Requirements Specification
Auteur: Roel Boumans, Serge Thill, Tibor Bosse

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
104022002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. T. Bosse
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc