Mobiele menu

An Empathic Virtual Coach for Amnesia Patients

Projectomschrijving

Dit project onderzoekt de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een ‘begripvolle virtuele coach’ voor mensen met geheugenverlies. Deze virtuele coach zal de vorm hebben van een 'conversational agent', een stuk software dat met behulp van kunstmatige intelligentie een sociale interactie aan kan gaan met de patiënt. Uniek binnen dit project is dat deze coach een model zal bijhouden van de mentale toestand (wensen, behoeftes, emoties) van de patiënt, op basis van een automatische analyse van gesprekken in combinatie met verschillende sensorische gegevens. De verwachting is dat de zelfredzaamheid van mensen die lijden aan geheugenverlies hiermee zal verbeteren, waardoor ze langer kwalitatief kunnen participeren in de maatschappij. Hierdoor zal het project mogelijk een oplossing bieden voor de capaciteitsproblemen die ontstaan door het toenemend tekort aan zorgpersoneel.

Producten

Titel: Voice-Enabled Intelligent Virtual Agents for People With Amnesia: Systematic Review
Auteur: Roel Boumans, Yana van de Sande, Serge Thill, Tibor Bosse
Magazine: Journal of Medical Internet Research
Titel: Empathic Virtual Coach for people with Amnesia - Requirements Specification
Auteur: Roel Boumans, Serge Thill, Tibor Bosse

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het betreft de ontwikkeling van een toepassing, benoemd als “begripvolle virtuele coach voor mensen met geheugenverlies”. De begripvolle virtuele coach zal de vorm hebben van een 'conversational agent', een stuk software dat op basis van kunstmatige intelligentie een sociale interactie aan kan gaan met de patiënt. Uniek binnen dit voorstel is dat deze coach een model zal bijhouden van de mentale toestand (wensen, behoeftes, emoties) van de patiënt, op basis van een automatische analyse van de gesprekken in combinatie met verschillende sensorische gegevens ('smart sensing'). De verwachting is dat de zelfredzaamheid en het langer kwalitatief meedoen in de maatschappij van mensen die lijden aan geheugenverlies hiermee zal verbeteren. De virtuele coach zal ook bijdragen aan het probleem dat in de toekomst ontstaat door het toenemend tekort aan zorgpersoneel en zal de toegankelijkheid van zorg in de eigen leefomgeving waarborgen. In ons projectvoorstel willen wij aantoonbaar maken dat het monitoren en coachen van gedrag middels een conversational agent in combinatie met smart sensing mogelijk is. In het project is via JAIN de essentiële betrokkenheid van gebruikers geborgd, waardoor er aansluiting is bij de verwachtingen, wensen en situatie van de (eind)gebruiker (patiënt, mantelzorger, zorgpersoneel).

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
104022002
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. T. Bosse
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc