Mobiele menu

Empoweren van gezondheidsnetwerken om doelen te bereiken die leiden tot betere kansen op gezondheid van mensen met een lage SES.

Projectomschrijving

Er is een groep mensen in Utrecht die niet voldoende profiteert van het aanbod op het gebied van gezondheids- en welzijnsinterventies. Met name mensen met een lage sociaal economische status (SES) en/of lage gezondheidsvaardigheden. Deze groep heeft vaker dan gemiddeld te maken met bestaansonzekerheid, door bijvoorbeeld armoede. Er is dan ook een sterke relatie tussen armoede, stress en gezondheid. Als iemand niet kan werken aan de eigen gezondheid, neemt het risico om ziek te worden en de kans op complicaties toe met als gevolg een toenemende zorgvraag en steeds meer problemen. Deze gestapelde problematiek maakt interventies steeds minder passend en zo ontstaat er een neerwaartse spiraal. Met dit project maken we interventies in de wijk toegankelijker, gaan netwerken in de wijk meer werken vanuit de relatie tussen armoede, stress en gezondheid en samen met ervaringsdeskundigen. Zo zullen meer bewoners kunnen profiteren van het aanbod en zal hun kans op een betere gezondheid toenemen.

Kenmerken

Projectnummer:
05550012210010
Looptijd: 14%
Looptijd: 14 %
2023
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. SPC van Emmerik
Verantwoordelijke organisatie:
Huisartsen Utrecht Stad