Mobiele menu

Empowering citizens for responsible use of direct to consumer genetic testing (ERUDIGIT)

Projectomschrijving

Er is nog weinig bekend over gevolgen voor mensen wanneer zij DNA-zelftesten gebruiken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een rapport van het RIVM. Als iemand thuis een DNA-zelftest doet, kan deze persoon misschien ongewild informatie krijgen over de kans op een ernstige ziekte. Om deze en andere mogelijke nadelen van DNA-zelftesten te voorkómen, is inzicht nodig in de risico’s en de mening van burgers en hun artsen hierover. Dit project onderzoekt de besluitvorming, ervaringen en voorkeuren van Nederlandse burgers ten aanzien van aankoop en gebruik van DNA-zelftesten, en mogelijke gevolgen hiervan. Ook brengen we het perspectief van zorgverleners in kaart. Als onderzoeksmethoden zullen (groeps)interviews en vragenlijsten worden gebruikt. Met deze kennis kan passende voorlichting en beslisondersteuning worden ontwikkeld, zodat burgers en artsen beter voorbereid zijn op het gebruik van DNA-zelftesten.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Er is nog weinig bekend over gevolgen voor mensen wanneer zij DNA-zelftesten gebruiken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een rapport van het RIVM. Als iemand thuis een DNA-zelftest doet, kan deze persoon misschien ongewild informatie krijgen over de kans op een ernstige ziekte. Om deze en andere mogelijke nadelen van DNA-zelftesten te voorkómen, is inzicht nodig in de risico’s en de mening van burgers en hun artsen hierover. Dit project onderzoekt de besluitvorming, ervaringen en voorkeuren van Nederlandse burgers ten aanzien van aankoop en gebruik van DNA-zelftesten, en mogelijke gevolgen hiervan. Ook brengen we het perspectief van zorgverleners in kaart. Als onderzoeksmethoden zullen (groeps)interviews en vragenlijsten worden gebruikt. Met deze kennis kan passende voorlichting en beslisondersteuning worden ontwikkeld, zodat burgers en artsen beter voorbereid zijn op het gebruik van DNA-zelftesten.

Kenmerken

Projectnummer:
05550402110010
Looptijd: 36%
Looptijd: 36 %
2022
2026
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. T Rigter
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc