Mobiele menu

Empowering Professionals: A Design Study to Develop Guidelines to Identify and Support At-Risk and Problem Gamblers

Sinds de landelijke legalisering van online gokken zijn er zorgen ontstaan over de mogelijke toename van gokverslaving onder kwetsbare groepen, waaronder jongeren, ouderen en mensen met een lage sociaaleconomische positie.

Doel

We zullen richtlijnen ontwikkelen met informatie, advies en hulpmiddelen om probleemgokken onder deze groepen te bespreken en herkennen, en om personen die signalen van probleemgokken vertonen naar passende hulp door te verwijzen. De richtlijnen zijn gericht op professionals in het middelbaar beroepsonderwijs, sociaal (buurt)werk en de schuldhulpverlening.

Aanpak

De richtlijnen zullen worden ontwikkeld door middel van deskresearch, interviews, een ontwerpworkshop, focusgroepen en een praktijktoets.

Verwachte resultaten

De richtlijnen voor professionals, opgedane kennis en proceservaringen zullen breed verspreid worden.

Kenmerken

Projectnummer:
10450022310010
Looptijd: 24%
Looptijd: 24 %
2023
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. E.M. Lodenstein PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Onderzoeksinstituut IVO