Mobiele menu

Empowerment en eigen regie van de patiënt door Ikherstel app bij herstel na operatie. Pilot onderzoek met implementatiestrategie die de patiënt rechtstreeks toegang geeft

De app ikHerstel geeft op maat gemaakt adviezen wanneer voor de patiënt relevante activiteiten weer hervat mogen worden na een operatie. Onderzoek wijst uit dat door de app patiënten bij buikoperaties tot 14 dagen sneller herstellen, minder pijn en een betere kwaliteit van leven ervaren. Het is daarom wenselijk dat alle patiënten de app kunnen gebruiken, ook als de zorgaanbieder de app niet aanbiedt. 

Dit project laat zien dat de directe implementatie strategie van ikHerstel naar patiënten, zonder tussenkomst van hun zorgverleners, geschikt blijkt voor een afgebakende doelgroep. Deze groep karakteriseert zich als gemiddeld tot hoog opgeleid en gemotiveerd om informatie en advies middels eHealth in te winnen in de wachttijd voorafgaand aan de operatie. Patiënten zijn ongeveer even tevreden wanneer zij zelfstandig toegang krijgen tot ikHerstel app (cijfer 7.0) als wanneer zij de app via hun zorgverlener aangeboden krijgen (cijfer 7.6) . Patiënten zijn overwegend positief dat zij door middel van ikHerstel in staat gesteld worden om advies te krijgen voor hun eigen hersteldoelen en activiteiten, dat de app motiverend werkt om adviezen op te volgen en vroeg te gaan bewegen en dat ze inzicht hebben of het herstel volgens plan verloopt. Belangrijkste belemmeringen voor dit ervaren gevoel van meer regie en zelfmanagement waren voor patiënten als zij tegenstrijdigheid ervaren tussen de adviezen vanuit de app en die van de zorgverlener. Dit implementatie project is in samenwerking met de Patiëntenfederatie en VGZ uitgevoerd.

Hoofdstudie

Bekijk de bijbehorende hoofdstudie van dit VIMP (Verspreidings- en Implementatie Impuls) project.

Verslagen


Eindverslag

De directe implementatie strategie van ikHerstel naar patiënten, zonder tussenkomst van hun zorgverleners, blijkt geschikt voor een afgebakende doelgroep. Deze groep karakteriseert zich als gemiddeld tot hoog opgeleid en gemotiveerd om informatie en advies middels eHealth in te winnen in de wachttijd voorafgaand aan de operatie. Patiënten zijn ongeveer even tevreden wanneer zij zelfstandig toegang krijgen tot ikHerstel app (cijfer 7.0) als wanneer zij de app via hun zorgverlener aangeboden krijgen (cijfer 7.6) . Patiënten zijn overwegend positief dat zij door middel van ikHerstel in staat gesteld worden om advies te krijgen voor hun eigen hersteldoelen en activiteiten, dat de app motiverend werkt om adviezen op te volgen en vroeg te gaan bewegen en dat ze inzicht hebben of het herstel volgens plan verloopt. Belangrijkste belemmeringen voor dit ervaren gevoel van meer regie en zelfmanagement waren voor patiënten als zij tegenstrijdigheid ervaren tussen de adviezen vanuit de app en die van de zorgverlener.

Kenmerken

Projectnummer:
85200095001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. JR Anema MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC Locatie VUmc