Mobiele menu

Environmental determinants of dietary behaviours of children

De invloed van omgeving op eetgedrag van kinderen

Aanvrager:
IVO
Doelgroep: Kinderen in de leeftijd van 10-12 jaar

Samenvatting:
Welke omgevingsdeterminanten zijn van invloed op het voedingsgedrag van kinderen in de leeftijd van 10-12 jaar? Deze vraag staat centraal in dit onderzoeksproject. Daarnaast onderzoekt de projectgroep of de invloed van de determinanten verschilt tussen kinderen van verschillende sociaaleconomische groepen. De projectgroep beoogt hiermee te achterhalen welke determinanten ten grondslag liggen aan het feit dat het gedrag van kinderen met een lage sociaaleconomische status over het algemeen ongezonder is. De kennis die het project oplevert kan dienen voor de ontwikkeling van interventies en beleidsmaatregelen om voedingsgedrag van kinderen gezonder te maken. 

Producten

Titel: Relationship between Impulsivity, Snack Consumption and Children's Weight
Auteur: Scholten EWM, Schrijvers CTM, Nederkoorn C, Kremers SPJ, Rodenburg G
Titel: School food policy at Dutch primary schools: room for improvement? results from the INPACT-study
Auteur: WJC van Ansem, CTM schrijvers, G Rodenburg, AJ Schuit and D van de Mheen
Titel: Clustering of diet- and activity-related parenting practices: cross-sectional findings of the INPACT study
Auteur: Gerda Rodenburg, Anke Oenema, Stef PJ Kremers and Dike van de Mheen

Verslagen


Eindverslag

Het aantal kinderen met overgewicht is hoog en stijgt nog steeds. Een belangrijke oorzaak van overgewicht is een ongezond voedingspatroon, en ongezonde eetgewoonten op jonge leeftijd blijven bestaan op volwassen leeftijd. Sinds een aantal jaren is er steeds meer aandacht voor de invloed van de omgeving op het voedingsgedrag. Bij kinderen is er nog relatief weinig bekend over de invloed van omgevingsfactoren op hun voedingsgedrag. In deze studie stond de volgende onderzoeksvraag centraal: Wat is de invloed van omgevingsdeterminanten op het voedingsgedrag van 10-12 jarige kinderen? Het gaat hierbij om determinanten uit de fysieke thuisomgeving (aanwezigheid van voedingsmiddelen in huis), de sociaal-culturele omgeving (opvoeding door ouders, voedingsbeleid op basisscholen) en de fysieke buurtomgeving & economische omgeving (aanwezigheid van verkooppunten van groenten en fruit in de buurt, prijs en aanbod van groenten en fruit in winkels in de buurt). Daarnaast onderzochten we ook of de (mogelijke) invloed van genoemde omgevingskenmerken verschilt voor kinderen uit verschillende sociaaleconomische klassen.

Dit onderzoek is een uitbreiding van het sinds 2008 lopende INPACT-onderzoek (Ivo Nutrition Physical Activity Child Cohort). Het INPACT-onderzoek is een longitudinale studie onder 1844 kinderen en hun ouders naar hun voedings- en beweeggedrag. Het onderzoek is uitgevoerd in Eindhoven en omstreken. Kinderen en ouders zijn geworven via basisscholen. In samenwerking met de GGD Brabant Zuidoost zijn alle 265 basisscholen (uitgezonderd speciaal onderwijs) aangeschreven voor deelname aan dit onderzoek. Uiteindelijk hebben 91 basisscholen toestemming gegeven voor deelname aan deze studie. Vervolgens zijn alle kinderen en ouders uit groep 5 aangeschreven voor deelname aan het INPACT-onderzoek; in totaal hebben 1844 ouders en kinderen toestemming gegeven. De ouders hebben jaarlijks een vragenlijst ingevuld waarin onder andere het voedingsgedrag van kind en ouder werd nagevraagd en waarmee informatie werd verzameld over factoren uit de thuisomgeving, schoolomgeving en buurtomgeving die van invloed kunnen zijn op het voedingsgedrag van kinderen. Deelnemende kinderen zijn jaarlijks gemeten en gewogen en hebben ook een korte vragenlijst ingevuld. Daarnaast zijn er eenmalig buurtobservaties in Eindhoven uitgevoerd om gegevens over objectieve buurtkenmerken te verzamelen en zijn er eenmalig interviews afgenomen bij directieleden en leerkrachten van de deelnemende basisscholen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
115100004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. ir. C.T.M. Schrijvers
Verantwoordelijke organisatie:
IVO