Mobiele menu

EPA proeftuinen Gezond Veluwe

Projectomschrijving

Doel

De 6 Veluwse gemeenten Ermelo, Harderwijk, Putten, Nunspeet, Elburg en Oldebroek willen in samenwerking met Gezond Veluwe voor de inwoners met een psychische kwetsbaarheid toewerken naar nieuwe werkwijze.

Werkwijze

Voor de inwoner met een ernstige psychische kwetsbaarheid (EPA) worden 4 proeftuinen opgestart. De kern is de samenwerking tussen zorg en welzijn op de Veluwe, wat aansluit bij de doelgroep en sociale omgeving. Om zo als inwoner van de Veluwe als volwaardig burger te kunnen participeren in de wijk en gemeente. Ter ondersteuning worden Psynet en de Crisiskaart geïmplementeerd in de Noord-West Veluwe.

Samenwerking

Professionals uit verschillende domeinen zullen actief zijn in de proeftuinen zoals:

  • huisartsenzorg
  • het FACT team
  • het sociaal team
  • WMO
  • welzijn
  • wijkagent
  • de buurt

Daarnaast zal een ervaringsdeskundige in elke proeftuin meewerken om het inwoner perspectief te vertegenwoordigen. Samen wordt er toegewerkt naar een meer integrale werkwijze, waarbij er meer mogelijkheden tot eigen regie zijn voor de inwoner.

Bouwstenen

Deze aanpak draagt bij aan verschillende bouwstenen:
1. Inbreng mensen met verward gedrag en hun omgeving
2. Preventie en levensstructuur
3. Vroegtijdige signalering
6. Toeleiding
9. Informatievoorziening

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Publiekssamenvatting De 6 Veluwse gemeenten: Ermelo, Harderwijk, Putten, Nunspeet, Elburg en Oldebroek, willen in samenwerking met Gezond Veluwe voor de inwoners met een psychische kwetsbaarheid toewerken naar nieuwe werkwijze. Voor de inwoner met een ernstige psychische kwetsbaarheid (EPA) worden vier proeftuinen opgestart. De kern is de samenwerking tussen zorg en welzijn op de Veluwe, wat aansluit bij de doelgroep en sociale omgeving. Om zo als inwoner van de Veluwe als volwaardig burger te kunnen participeren in de wijk en gemeente. Ter ondersteuning worden Psynet en de Crisiskaart geïmplementeerd in de Noord-West Veluwe. Professionals uit verschillende domeinen zullen actief zijn in de proeftuinen zoals, huisartsenzorg, het FACT team, het sociaal team, WMO, welzijn, wijkagent en de buurt. Daarnaast zal een ervaringsdeskundige in elke proeftuin meewerken om het inwoner perspectief te vertegenwoordigen. Samen wordt er toegewerkt naar een meer integrale werkwijze, waarbij er meer mogelijkheden tot eigen regie zijn voor de inwoner. Deze aanpak draagt bij aan verschillende bouwstenen: 4. Inbreng mensen met verward gedrag en hun omgeving 5. Preventie en levensstructuur 6. Vroegtijdige signalering 6. Toeleiding 9. Informatievoorziening

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638015023
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. Wouda
Verantwoordelijke organisatie:
Bureau Raedelijn