Mobiele menu

Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning

Hoeveel mensen hebben een visuele beperking?
In 2009 hadden naar schatting 316.000 Nederlanders een visuele beperking. Verreweg de meeste zijn ouder dan 50 jaar. Dat blijkt uit onderzoek van VISION 2020 Netherlands. Er zijn weinig betrouwbare gegevens over hoeveel mensen een visuele beperking hebben. Met name is er behoefte aan actuele gegevens over visuele beperkingen bij kinderen tot veertien jaar. Met een ontwikkeld rekenmodel kan eenvoudig een schatting worden gemaakt van het aantal mensen met visuele beperkingen tot 2020.

Dit project levert twee producten op, namelijk een onderzoeksrapport en een rekenmodel waarmee prognoses gemaakt kunnen worden. Zorginstellingen kunnen deze gegevens gebruiken bij de planning van hun zorgaanbod. Beroepsgroepen gebruiken de gegevens om het aantal opleidingen af te stemmen op de toekomstige vraag. Oogartsen, belangenverenigingen, zorgverzekeraars en de overheid kunnen de gegevens gebruiken voor hun beleid en activiteiten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
94306001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2006
2006
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J.J. Limburg
Verantwoordelijke organisatie:
Health Information Services