Mobiele menu

ERASE; validering van de Netherlands EldeR Abuse ScalE voor vroegtijdige herkenning van ouderenmishandeling binnen het ziekenhuis.

Jaarlijks krijgt ongeveer één op de vijftig thuiswonende ouderen te maken met ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling blijft vaak verborgen, men spreekt ook wel van ‘stil leed’. Op het moment dat een oudere acuut behandeld wordt in het ziekenhuis worden signalen soms zichtbaar. ‘Maar je gaat het als professional pas zien, als je het door hebt’. 

Uit het onderzoek blijkt dat het signaleringsinstrument ERASE de professionals helpt om ouderenmishandeling in het ziekenhuis te signaleren. Bij één op de vier ouderen waarbij het signaleringsinstrument een positieve score geeft is er daadwerkelijk een vermoeden van ouderenmishandeling. Bij nagenoeg alle ouderen die initieel positief scoorden op ERASE was inzet van (extra) hulp nodig, bijvoorbeeld op het gebied van zelfverwaarlozing of ondersteuning van mantelzorg. 

Lees meer over het project op de projectpagina van de HAN: https://www.han.nl/projecten/2022/erase-ouderenmishandeling/ 

Producten

Titel: Voorbereidingslijst ERASE-MDO
Link: https://www.youtube.com/watch?v=mjfEmN6vlns
Titel: Standaard voorbereiding, uitvoering en besluitvorming ERASE-MDO
Link: https://www.youtube.com/watch?v=u7CtBt_0dx0

Verslagen


Eindverslag

Jaarlijks krijgt ongeveer één op de vijftig thuiswonende ouderen te maken met ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling blijft vaak verborgen, men spreekt ook wel van ‘stil leed’. Op het moment dat een oudere acuut behandeld wordt in het ziekenhuis worden signalen soms zichtbaar. ‘Maar je gaat het als professional pas zien, als je het door hebt’. Uit het onderzoek blijkt dat het signaleringsinstrument ERASE de professionals helpt om ouderenmishandeling in het ziekenhuis te signaleren. Bij één op de vier ouderen waarbij het signaleringsinstrument een positieve score geeft is er daadwerkelijk een vermoeden van ouderenmishandeling. Bij nagenoeg alle ouderen die initieel positief scoorden op ERASE was inzet van (extra) hulp nodig, bijvoorbeeld op het gebied van zelfverwaarlozing of ondersteuning van mantelzorg.
Jaarlijks krijgt ongeveer één op de vijftig thuiswonende ouderen te maken met ouderenmishandeling. Ouderenmishandeling blijft vaak verborgen, men spreekt ook wel van ‘stil leed’. Op het moment dat een oudere acuut behandeld wordt in het ziekenhuis worden signalen soms zichtbaar. ‘Maar je gaat het als professional pas zien, als je het door hebt’. In vervolg op een eerder praktijkgericht onderzoek valideert de onderzoeksgroep in dit project het instrument ERASE, om ouderenmishandeling vroegtijdig te signaleren. In dit project wordt het signaleringsinstrument onderzocht op validiteit. De focus ligt op het identificeren van werkelijke en onterechte positieve signaleringen van een vermoeden van ouderenmishandeling.

Kenmerken

Projectnummer:
10260022010005
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. S.A.A. Berben
Verantwoordelijke organisatie:
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen