Mobiele menu

Erasmus MC Sophia: MARIO-check

Projectomschrijving

Verslagen


Eindverslag

Het doel van het coachingstraject was de ontwikkeling van een implementatieplan voor de MARIO- check bij hulpverleners in de psychiatrie. De hulpvraag luidde: ontwikkel, samen met ons en de overige consortiumpartners, een plan om de MARIO-check structureel te implementeren en te borgen bij hulpverleners en GGZ-instellingen waar de contacten zijn met de kwetsbare gezinnen, onze primaire doelgroep. In een doorlooptijd van 4 maanden is in overeenstemming met de doelstelling en hulpvraag een tweetal brainstormsessies georganiseerd met de betrokken partijen, waarbij de uitkomsten en adviezen zijn uitgewerkt in implementatieplan met daarin een selectie van de stappen uit het model van ZonMW

Kenmerken

Projectnummer:
838002910
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. A. Vreeker
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC