Mobiele menu

Ernstig verwarde personen en middelengebruik in de maatschappelijke opvang - deskundigheidsbevordering voor professionals

Steeds vaker hebben de maatschappelijke opvanglocaties (M.O.) voor daklozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol (dubbel diagnose) en enkelen hebben daarbij een Licht Verstandelijke Beperking (triple diagnose). De ernst van de psychische problematiek neemt toe.

In antwoord op deze signalen zullen Mainline en Volksbond Streetcornerwork twee producten ontwikkelen ter ondersteuning van M.O. professionals die met ernstig verwarde dubbel/triple diagnose personen werken. Enerzijds zal Mainline haar bestaande training ‘complexe contacten’ aanscherpen in samenwerking met twee locaties van Volksbond Streetcornerwork, om beter in te spelen op huidige uitdagingen. Anderzijds zullen de twee organisaties een praktische korte handleiding ontwikkelen met handvatten voor de omgang met, preventie van en zorgverlening aan ernstig verwarde personen met een dubbel- of triple diagnostiek.

www.mainline.nl 

www.volksbond.nl 

Verslagen


Eindverslag

Steeds vaker hebben M.O.-locaties voor dak- en thuislozen te maken met ernstig verwarde personen. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol en soms is er ook sprake van psychiatrische problemen, trauma en/of een lichte verstandelijke beperking. Om professionals die met deze doelgroep werken te ondersteunen ontwikkelde Mainline en Volksbond Streetcornerwork een training en een boekje.

In de training “Verward gedrag” wordt er ingezoomd op verschillende factoren die kunnen bijdragen aan dit vaak onbegrepen gedrag. Deelnemers krijgen door praktische oefeningen handvatten om hier adequater mee om te gaan.

Deelnemers aan de training ontvangen het boekje “Onbegrepen gedrag begrijpen”, een handleiding boordevol tips voor de omgang met verward gedrag in de maatschappelijke opvang.

Het boekje en de training zijn nu landelijk beschikbaar en te vinden op https://mainline.nl/posts/show/12368/omgaan-met-verward-gedrag

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638015018
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I. Bakker
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Mainline