Mobiele menu

Ernstig verwarde personen en middelengebruik in de maatschappelijke opvang - actieonderzoek

In 2019 ontwikkelen Mainline en De Volksbond een handleiding en een training om de ondersteuning aan verwarde personen met een dubbele diagnose in de maatschappelijke opvang te verbeteren.

Actieonderzoek

Grotendeels parallel aan dit project - van juli 2019 t/m juni 2020 - voert Mainline een actieonderzoek uit met aandacht voor de bredere context van 'het probleem', maar vooral ook gericht op de praktische uitdagingen die Mainline en De Volksbond tegenkomen in de uitvoering van bovengenoemd project.

Denk hierbij aan vragen zoals: welke beperkingen ervaren de projectleden bij het ontwikkelen van de training? Zijn hier oplossingen voor? Zijn er alternatieve suggesties die bijdragen aan het verbeteren van de ondersteuning van verwarde personen? En ook de praktische vraag: kunnen ervaringsdeskundigen op een duurzame manier hierbij betrokken worden? Gedurende de beginfase van het actieonderzoek is de volgende hoofdvraag tot stand gekomen.

Hoofdvraag

Hoe kunnen we binnen de training, omgang met onbegrepen gedrag (i.p.v. verward gedrag) in de maatschappelijke opvang, activiteiten ontwikkelen waardoor wederzijds begrip tussen cliënt en zorgprofessionals bevorderd wordt?

Het actieonderzoek is praktisch en participatief van aard; onderzoek en actie zijn met elkaar verbonden.

Resultaten

Door het actieonderzoek is geleerd dat bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen beter aangesloten moeten worden op hun capaciteiten. Zo is bijvoorbeeld de input minder verbaal en meer interactief/spelenderwijs verzameld. Hierdoor werd betere input van de ervaringsdeskundigen voor de ontwikkeling van het project verkregen. Dit heeft tot een betere training en handleiding geleid binnen het project 'Onbegrepen gedrag begrijpen'.

Ook heeft huidig actieonderzoek ertoe geleid dat er betere voorbereidingen worden getroffen wanneer er in een training wordt samengewerkt met een ervaringsdeskundige: de doelen en de kaders worden uitgebreid voorbesproken zodat iedereen weet wat er verwacht wordt en er minder wordt afgeweken van de doelstelling van een training. Tevens is naar aanleiding van huidig onderzoek het voornemen ontstaan om ervaringsdeskundigen films op te laten nemen. Dit plan is opgenomen in de acquisitiestrategie voor 2021.

Verslagen


Eindverslag

Tussen mei 2019 en december 2020 onderzocht Mainline d.m.v. actieonderzoek hoe ervaringsdeskundigen optimaal betrokken kunnen worden bij het ontwikkelen en bieden van een training en handleiding voor professionals in de maatschappelijke opvang, zodat beide producten (training en handleiding) aansluiten en inspelen op de leefwereld van de bewoners van de maatschappelijke opvang.

Het actieonderzoek liep tijdens en na afloop van ons project 'Onbegrepen gedrag begrijpen' waarmee wij professionals van de maatschappelijke opvang handvatten bieden in de omgang met bewoners die drugs gebruiken en onbegrepen gedrag vertonen, veelal gekoppeld aan psychische problematiek.

In het project werkten wij in elke fase samen met ervaringsdeskundigen. Vanuit dit actieonderzoek werd hun betrokkenheid tijdens en na afloop van het project kritisch geëvalueerd, met als voornaamste vraag: hoe kunnen wij in dit project en in toekomstige projecten ervaringsdeskundigen optimaal betrekken. Dit onderzoek heeft tot een aantal praktische nieuwe inzichten geleid, die wij in 2021 zullen inzetten.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
6380150181
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Vogelaar