Mobiele menu

Ervaringsdeskundigen trainen professionals in sociaal domein

Ervaringsdeskundigen trainen professionals

Dit project wil een interactieve training ontwikkelen, gericht op:

  • bipolaire stoornissen
  • depressie
  • angst- en dwangstoornissen
  • autismespectrumstoornissen.

Ervaringsdeskundigen geven deze trainingen aan professionals binnen het sociaal domein. De training verbindt theorie met praktijk en zal zorgen voor meer openheid, meer begrip en minder stigma.

Doelen

De doelen van dit project zijn:

  1. Het professioneel inzetten van eigen praktijkervaringen van ervaringsdeskundigen waarmee ze bijdragen aan het verbeteren van herstel en empowerment. Tegelijkertijd doen ze hiermee zelf nieuwe werkervaring op.
  2. Professionals instrueren over de grote diversiteit van de psychische aandoeningen in de praktijk, naast het theoretische kader.
  3. Het creëren van meer begrip en betere begeleiding voor de cliënten door de professionals.

Doelgroepen

De doelgroepen van dit project zijn WMO consulenten, wijkcoaches in sociale wijkteams en medewerkers van welzijnsorganisaties

Verwachte resultaten

Dit project verwacht een trainingsformat op maat te leveren en dat ervaringsdeskundigen training (blijven) geven aan professionals in het sociaal domein.

Resultaten

De oorsprong van het project komt voort uit de vraag aan de stichting, vanuit een opleidingsinstituut, om een aandoeningsgerichte training te geven. Gedurende het project bleek dat deze vraag niet leefde bij professionals binnen het sociaal domein. Men had behoefte aan praktische- en aandoening overstijgende trainingen.

Er zijn drie test-trainingen ontwikkeld vanuit gesprekken met professionals werkzaam binnen het sociaal domein en focusgroepen met ervaringsdeskundigen en naasten op het gebied van psychische aandoeningen. Daarnaast zijn de test-trainingen bij drie sociale wijkteams getest. Er worden twee trainingen ter accreditatie aangeboden bij het Registerplein:

  1. Inzicht in herstel
  2. Een stap vooruit

Ervaringsdeskundigen geven deze trainingen. De trainingen starten met een herstelverhaal gericht op het onderwerp van de training. Binnen dit herstel verhaal geeft de trainer praktische handvatten waar de professional in de praktijk gebruik van kan maken. Daarnaast is het een zeer interactieve training waarin zelf ervaren en doen voorop staat. Theorie gaat daarbij hand in hand met praktijk.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Afbeelding

Projecten ervaringsdeskundigheid

Dit project heeft subsidie ontvangen vanuit het Ondersteuningsprogramma voor ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen konden samen met professionals in ggz-instellingen of het sociaal domein subsidie aanvragen voor begeleiding en ondersteuning van (ex-)ggz-patiënten. De begeleiding en ondersteuning vindt op kleine schaal plaats in de gemeente, de buurt of een instelling.

Afbeelding

Verslagen


Eindverslag

De oorsprong van het project komt voort uit de vraag aan de stichting, vanuit een opleidingsinstituut, om een aandoeningsgerichte training te geven.
Gedurende het project bleek dat deze vraag niet leefde bij professionals binnen het sociaal domein. Men had behoefte aan praktische- en aandoening overstijgende trainingen.
Wij ontwikkelden drie test-trainingen vanuit gesprekken met professionals werkzaam binnen het sociaal domein en focusgroepen met ervaringsdeskundigen en naasten op het gebied van psychische aandoeningen. Daarnaast zijn de test-trainingen bij drie sociale wijkteams getest.
Wij bieden twee trainingen ter accreditatie aan bij het Registerplein.
- Inzicht in Herstel
- Een stap vooruit

Ervaringsdeskundige trainers geven deze trainingen. De training start met een herstelverhaal gericht op het onderwerp van de training. Binnen dit herstel verhaal geeft de trainer praktische handvatten waar de professional in de praktijk gebruik van kan maken. Daarnaast is het een zeer interactieve training waarin zelf ervaren/doen voorop staat. Theorie gaat hand in hand met praktijk.
“Juist de inbreng van jullie eigen ervaring zorgde ervoor dat ik (en collega’s) geboeid waren. Het zorgt ervoor dat theorie gekoppeld wordt aan de praktijk”.

Samenwerkingspartners in dit project
Stichting Perspectief Zutphen
Buurtplein Doetinchem
Vitale Verbindingen Arnhem
IxtaNoa Zutphen

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638019029
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Spanjers
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting De Bagagedrager

Gegevens projectleider

E-mailellen@debagagedrager.nl
Telefoon: 06 51 71 87 83

Locatie

Dit project wordt uitgevoerd in Bronckhorst (regio Noordoost-Gelderland).