Mobiele menu

The ethics of first-in-human organoid transplantation

Samenvatting na afronding

Organoids, ook wel mini-organen, zijn driedimensionale klompjes cellen die in het laboratorium gekweekt kunnen worden uit menselijk weefsel. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) bereidt samen met het Hubrecht Instituut een first-in-human (FIH) lever organoïd studie voor, waarbij lever organoids getransplanteerd zullen worden bij patiënten met een levergebonden stofwisselingsziekte. Het opzetten van een dergelijke FIH studie gaat gepaard met ethische uitdagingen.

In dit project onderzochten de onderzoekers hoe een FIH lever organoïd studie op een ethisch verantwoorde manier opgezet kan worden, waarbij het perspectief van patiënten met stofwisselingsziekten is meegenomen.

Resultaten

Alhoewel lever organoïd transplantatie veelbelovend is, moet er eerst meer preklinisch onderzoek naar veiligheid en effectiviteit gedaan worden.
De onderzoekers stelden de volgende aanbevelingen op voor het ontwerp en de lancering van een FIH lever organoïd studie:

  1. maak een weloverwogen stap van dier naar mens,
  2. laat het omgaan met onzekere risico's en baten centraal staan,
  3. onderzoek veiligheid en effectiviteit,
  4. behandel patiënten als partners,
  5. wees interdisciplinair.

Voortdurende co-productie van organoïd transplantatie samen met ethici, onderzoekers, artsen, en patiënten is van groot belang om de technologie op een verantwoorde manier van het laboratorium naar patiënten en de maatschappij te brengen.
 

Samenvatting bij start

Organoids, ook wel mini-organen, zijn driedimensionale klompjes cellen die in het laboratorium gekweekt kunnen worden uit menselijk weefsel. Ze kunnen op veel verschillende manier toegepast worden in onderzoek en zorg. Eén van de toekomstige beloftes is organoid transplantatie. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) bereidt met het Hubrecht Instituut een studie voor, waarbij lever organoids voor het eerst getransplanteerd zullen worden bij patiënten met een stofwisselingsziekte.

In dit project kijken de onderzoekers hoe een dergelijke first-in-human organoid studie op een ethisch verantwoorde manier opgezet en uitgevoerd kan worden. Hierbij worden de behoeftes, meningen en voorkeuren van patiënten met stofwisselingsziekten meegenomen in de ethische afweging. Het uiteindelijke doel is om richtlijnen op te zetten die zowel in het Engels als in het Nederlands gepubliceerd zullen worden.
 

Meer informatie

Verslagen


Eindverslag

Organoids, ook wel mini-organen, zijn driedimensionale klompjes cellen die in het laboratorium gekweekt kunnen worden uit menselijk weefsel. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) bereidt samen met het Hubrecht Instituut een first-in-human (FIH) lever organoid studie voor, waarbij lever organoids getransplanteerd zullen worden bij patiënten met een lever gebonden stofwisselingsziekte. Het opzetten van een dergelijke FIH studie gaat gepaard met ethische uitdagingen. In dit project onderzochten de onderzoekers hoe een FIH lever organoid studie op een ethisch verantwoorde manier opgezet kan worden, waarbij het perspectief van patiënten met stofwisselingsziekten is meegenomen. Alhoewel lever organoid transplantatie veelbelovend is, moet er eerst meer preklinisch onderzoek naar veiligheid en effectiviteit gedaan worden. De onderzoekers maken de volgende aanbevelingen voor het ontwerp en de lancering van een FIH lever organoid studie: (1) maak een weloverwogen stap van dier naar mens, (2) laat het omgaan met onzekere risico’s en baten centraal staan, (3) onderzoek veiligheid en effectiviteit, (4) behandel patiënten als partners, en (5) wees interdisciplinair. Voortdurende co-productie van organoid transplantatie samen met ethici, onderzoekers, artsen, en patiënten is van groot belang om de technologie op een verantwoorde manier van het laboratorium naar patiënten en de maatschappij te brengen.
Organoids, ook wel mini-organen, zijn driedimensionale klompjes cellen die in het laboratorium gekweekt kunnen worden uit menselijk weefsel. Ze kunnen op veel verschillende manier toegepast worden in onderzoek en zorg. Eén van de toekomstige beloftes is organoid transplantatie. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) bereidt met het Hubrecht Instituut een studie voor, waarbij lever organoids voor het eerst getransplanteerd zullen worden bij patiënten met een stofwisselingsziekte. In dit project kijken de onderzoekers hoe een dergelijke first-in-human organoid studie op een ethisch verantwoorde manier opgezet en uitgevoerd kan worden. Hierbij worden de behoeftes, meningen en voorkeuren van patiënten met stofwisselingsziekten meegenomen in de ethische afweging. Het uiteindelijke doel is om richtlijnen op te zetten die zowel in het Engels als in het Nederlands gepubliceerd zullen worden.

Kenmerken

Projectnummer:
731010020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. A.L. Bredenoord
Verantwoordelijke organisatie:
Universitair Medisch Centrum Utrecht