Mobiele menu

Ethnicity and COVID-19: epidemiology and control measures

Projectomschrijving

Onze studie toont aan dat mensen met een migratieachtergrond in Nederland onevenredig zwaar worden getroffen door het coronavirus. Bij deze bevolkingsgroepen lag (tijdens de eerste en tweede golf) het aantal overlijdensgevallen als gevolg van COVID-19 per 100.000 personen 1,7 keer hoger dan bij de bevolking van Nederlandse herkomst. Tijdens de tweede golf lagen de infecties bij deze groepen twee tot vier maal hoger. Ook werden zij relatief vaker opgenomen in het ziekenhuis. Eenmaal opgenomen waren de gezondheidsuitkomsten (IC opnamen, sterfte) echter vergelijkbaar voor verschillende groepen. Tevens hebben we laten zien dat de vaccinatiebereidheid, in het begin van 2021, lager was onder groepen met een migratieachtergrond. Ten slotte zijn deze groepen harder geraakt door de preventieve maatregelen, wat betreft toename van ongezond gedrag, verminderde toegang tot niet-COVID zorg, en afname van mentale gezondheid.

Producten

Titel: Differences in SARS-CoV-2 infections during the first and second wave of SARS-CoV-2 between six ethnic groups in Amsterdam, the Netherlands: A population-based longitudinal serological study.
Auteur: Coyer L, Boyd A, Schinkel J, Agyemang C, Galenkamp H, Koopman ADM, Leenstra T, van Duijnhoven YTHP, Moll van Charante EP, van den Born BH, Lok A, Verhoeff A, Zwinderman AH, Jurriaans S, Stronks K, Prins M.
Magazine: Lancet Regional Health
Titel: COVID-19 Impacts Across Multiple Life Domains of Vulnerable Socio-Demographic Groups Including Migrants: A Descriptive Cross-Sectional Study.
Auteur: Chilunga FP, Coyer L, Collard D, Leenstra T, Galenkamp H, Agyemang C, Prins M, Stronks K.
Magazine: International journal of public health
Titel: Undocumented Domestic Workers and Coronavirus Disease 2019. A Qualitative Study on the Impact of Preventive Measures
Auteur: Muijsenbergh, M.E.T.C. van den; Torensma, M.; Skowronek, N.J.; Lange, T. de; Stronks, K.
Magazine: Frontiers in Public Health
Titel: Ethnic Differences in Coronavirus Disease 2019 Hospitalization and Hospital Outcomes in a Multiethnic Population in the Netherlands
Auteur: Didier Collard, Karien Stronks, Vanessa Harris, Liza Coyer, Kees Brinkman, Martijn Beudel, Nejma Bokhizzou, Renee A Douma, Paul Elbers, Henrike Galenkamp, Marije ten Wolde, Maria Prins, Bert Jan H van den Born, Charles Agyemang
Magazine: Open Forum Infectious Diseases
Titel: SARS-CoV-2 antibody prevalence and correlates of six ethnic groups living in Amsterdam, the Netherlands: a population-based cross-sectional study, June-October 2020
Auteur: Coyer L, Boyd A, Schinkel J, Agyemang C, Galenkamp H, Koopman ADM, Leenstra T, Moll van Charante EP, van den Born BH, Lok A, Verhoeff A, Zwinderman AH, Jurriaans S, van Vught LA, Stronks K, Prins M.
Magazine: BMJ Open
Titel: Contextual factors that shape uptake of COVID-19 preventive measures by persons of Ghanaian and Eritrean origin in The Netherlands: a focus group study
Auteur: Marieke Torensma, Janneke Harting, Linda Boateng, Charles Agyemang, Yordi Lassooy Tekle, Yodit Jacob, Maria van den Muijsenbergh, Fatima El Fakiri, Maria Prins, Karien Stronks
Magazine: J Immigrant Minority Health

Verslagen


Eindverslag

Cijfers uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten tonen aan dat onder bepaalde migrantengroepen COVID-19 vaker voorkomt en ernstiger verloopt. Waarschijnlijk heeft deze ongelijkheid te maken met het vaker voorkomen van aandoeningen als diabetes door overgewicht, een oververtegenwoordiging in essentiële beroepen (bijvoorbeeld verpleegkundigen), lager opleidingsniveau, een minder goede beheersing van de taal van het land waarin ze wonen, woonomstandigheden en manieren om hulp te zoeken (bijvoorbeeld angst om in een ziekenhuis besmet te worden). De geplande studie zal het vóórkomen en de ernst van COVID-19 verschillen tussen migrantengroepen en autochtone Nederlanders laten zien.

Het aantal infectiegevallen en ziekte-uitkomsten zullen onder andere via een lopende grote Amsterdamse studie onder migrantengroepen onderzocht worden: de HELIUS studie. In deze studie, aangevuld met andere kleinschaliger onderzoeken, wordt informatie verzameld over hoe informatie over de maatregelen tegen verspreiding deze migrantengroepen bereikt en of zij de adviezen ook opvolgen. Daarnaast wordt nagegaan wat de impact is van deze maatregelen op individuele levens, in het bijzonder op welzijn en gebruik van niet-COVID gezondheidszorg.

Met deze studie kunnen de ernst en de gevolgen van de pandemie voor migrantengroepen in Nederland duidelijk gemaakt worden. Zo worden ook mogelijke aangrijpingspunten voor beleid en eventuele noodzaak voor specifieke maatregelen helder, met als doel het aantal infecties te verminderen en de prognose van degenen die besmet zijn te verbeteren.

Cijfers uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten tonen aan dat onder bepaalde migrantengroepen COVID-19 vaker voorkomt en ernstiger verloopt. Waarschijnlijk heeft deze ongelijkheid te maken met het vaker voorkomen van aandoeningen als diabetes door overgewicht, een oververtegenwoordiging in essentiële beroepen (bijvoorbeeld verpleegkundigen), lager opleidingsniveau, een minder goede beheersing van de taal van het land waarin ze wonen, woonomstandigheden en manieren om hulp te zoeken (bijvoorbeeld angst om in een ziekenhuis besmet te worden). De geplande studie zal het vóórkomen en de ernst van COVID-19 verschillen tussen migrantengroepen en autochtone Nederlanders laten zien.

Het aantal infectiegevallen en ziekte-uitkomsten zullen onder andere via een lopende grote Amsterdamse studie onder migrantengroepen onderzocht worden: de HELIUS studie. In deze studie, aangevuld met andere kleinschaliger onderzoeken, wordt informatie verzameld over hoe informatie over de maatregelen tegen verspreiding deze migrantengroepen bereikt en of zij de adviezen ook opvolgen. Daarnaast wordt nagegaan wat de impact is van deze maatregelen op individuele levens, in het bijzonder op welzijn en gebruik van niet-COVID gezondheidszorg.

Met deze studie kunnen de ernst en de gevolgen van de pandemie voor migrantengroepen in Nederland duidelijk gemaakt worden. Zo worden ook mogelijke aangrijpingspunten voor beleid en eventuele noodzaak voor specifieke maatregelen helder, met als doel het aantal infecties te verminderen en de prognose van degenen die besmet zijn te verbeteren.

Samenvatting van de aanvraag

Recent data from to the United Kingdom and the United States show significant ethnic inequalities in COVID-19 outcomes. These might reflect inequalities in infection rates as well as in prognosis if people get infected with COVID-19. These inequalities are likely to reflect multiple adverse conditions in ethnic minority groups, including higher rates of metabolic comorbidities (e.g. diabetes); and their participation in so-called ‘essential jobs’ (e.g. patient care assistant); low educational levels and low proficiency in language of the host country; housing conditions (e.g. crowding); and help-seeking behaviour (e.g. fear to get infected in a hospital). We will investigate how ethnicity affects the epidemiology of COVID-19 in the Netherlands, in terms of infection rates and disease outcomes. In addition, we will investigate to what extent control measures reach ethnic minority groups and whether recommended protective measures are taken. Finally, we will assess how these measures impact on individual lives, in particular wellbeing and use of non-COVID health care. We will answer these questions primarily in the ongoing HELIUS cohort study, that includes people from Surinamese (South Asian and African), Turkish, Moroccan and Ghanaian and ethnic-Dutch origin, complemented with studies using existing databases and collecting qualitative data in other ethnic minority groups. More specifically, the proposed project will be based on the following data collections: >> Infection rates: 1. A repeated serological study, among a random sample of the HELIUS population. During two extra study visits among 430 participants per ethnic group (total 2580), we will collect sera by venipuncture for storage and determination of SARS-CoV-2-specific antibodies. 2. Database of the Dept. of Infectious Diseases of the GGD Amsterdam, which contains all notified COVID-19 cases in Amsterdam and Amstelland. >> Disease outcomes: 1. Linkage of the total HELIUS population to Amsterdam based registers on hospitalized COVID-19 patients and GP registrations. 2. Amsterdam based registers on hospitalized COVID-19 patients by region of origin, and Statistics Netherlands causes of death registry by country of birth in the total population of the Netherlands. >> Control measures: reach and uptake, and impact on individuals: 1. Surveys among the HELIUS study population: an online survey in the total population, and a short extended questionnaire among the HELIUS participants that participate in the COVID-substudy (N = 2580). 2. Focus group interviews among refugee groups, labour migrants from eastern European countries, and undocumented migrants. Based on our findings, we will draw implications for preventive measures and health care with the aim to reduce infection rates and to improve prognosis of those who have become infected with COVID-19 in ethnic minority populations in the Netherlands and elsewhere.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430022010002
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. K. Stronks
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC