Mobiele menu

Evaluatie cursus Mental Health First Aid

MHFA is een cursus die in Australië ontwikkeld is om burgers beter in staat te stellen om psychisch leed bij anderen in hun omgeving te herkennen, hen te benaderen, te ondersteunen en te verwijzen naar passende hulp (zie MHFA Nederland). De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur en is gegeven door gecertificeerde trainers. Het Trimbos-instituut en GGz Eindhoven onderzochten of deze methode ook daadwerkelijk in de praktijk werkt.

Doel

Het actie- en evaluatieonderzoek richtte zich op het verkrijgen van inzicht in de succesfactoren, faalfactoren en ervaren effecten van MHFA.

Aanpak

Het onderzoek is uitgevoerd bij 5 praktijkprojecten en omvatte een ontwikkelwerkplaats, praktijkobservaties, digitale evaluatie en interviews met cursisten, trainers en hulpontvangers. De ontwikkelwerkplaats is gebruikt om de trainersinstructie te verbeteren en om kwaliteitscriteria en aandachtspunten voor de Nederlandse context te formuleren. De eindproducten zijn een aangepaste trainersinstructie en een wetenschappelijke publicatie met de onderzoeksbevindingen. Tevens is er een landelijk congres georganiseerd.

Resultaten

Uit het actie en evaluatieonderzoek kwamen een aantal punten naar voren:
•    MHFA vergroot de kennis van psychische problematiek bij cursisten. Tevens zijn zij beter in staat signalen te herkennen
•    De cursus draagt bij aan het bespreekbaar maken en een beter begrip van psychische problemen.
•    Door de handvatten die MHFA aanreikt, voelen cursisten zich voldoende toegerust om iemand met een psychisch probleem te helpen. De ondersteuning die werd geboden, bestond veelal uit luisteren en/of doorverwijzen naar professionele hulp. Meestal werd deze hulp geboden aan een bekende. Bij onbekenden hangt de ondersteuning af van de situatie, de ernst van de problematiek en de eigen veiligheid.

Meer informatie

Landelijke evaluatie MHFA

Producten

Titel: Landelijke evaluatie Mental Health First Aid (MHFA)
Auteur: Anneke van Wamel Michel Planije Catherine van Zelst Aniek de Lange Nicole van Erp
Link: https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel

Verslagen


Eindverslag

MHFA is een cursus die in Australië ontwikkeld is om burgers beter in staat te stellen om psychisch leed bij anderen in hun omgeving te herkennen, hen te benaderen, te ondersteunen en te verwijzen naar passende hulp. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van drie uur en wordt gegeven door gecertificeerde trainers. Doel van het actie- en evaluatieonderzoek is om meer inzicht te verkrijgen in de succesfactoren, faalfactoren en ervaren effecten van MHFA. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij 5 praktijkprojecten. Het actieonderzoek wordt uitgewerkt met behulp van een ontwikkelwerkplaats, praktijkobservaties, digitale evaluatie en interviews met cursisten, trainers en hulpontvangers. De ontwikkelwerkplaats wordt in dit onderzoek gebruikt om de trainersinstructie te verbeteren en om kwaliteitscriteria en aandachtspunten voor de Nederlandse context te formuleren. De eindproducten zijn een aangepaste trainersinstructie en een publicatie met de onderzoeksbevindingen. Tevens organiseren we een landelijk congres.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
638050412
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. N. van Erp
Verantwoordelijke organisatie:
Trimbos-instituut