Mobiele menu

Evaluatie Pilot ‘Babybalance’

BABYBALANCE is een innovatief eHealth platform dat ouders en zorgverleners tegen geringe kosten met professionele voorlichting- en instructiefilms ondersteuning biedt tijdens de zwangerschap, kraamperiode en daarna.
In Amsterdam wordt bij twee kraamzorgaanbieders een pilot uitgevoerd waarbij Babybalance onderdeel wordt van de reguliere kraamzorg. Dit houdt in dat verzekerden bij Achmea de keus krijgen om 4,5 fysieke kraamzorguren te vervangen door eHealth kraamzorg, die zes maanden lang, 24 uur per dag kosteloos bereikbaar is.
De pilot wordt door het NIVEL geëvalueerd en richt zich op 1) het bereik van en oordeel over de website www.Babybalance.nl; 2) het aanbod en de waardering van de geboden informatie; en 3) de mogelijke effecten van deze eHealth kraamzorg. Hiervoor wordt een vragenlijstje geplaatst op de website, wordt een online vragenlijst uitgezet onder potentiële gebruikers van het Achmea aanbod en worden betrokkenen in kraamzorg, verloskunde, opleiding en beleid geïnterviewd.

Verslagen


Eindverslag

De evaluatie van de pilot 'Babybalance' richtte zich op de kwaliteit, het gebruik, het bereik en de waardering van de website ‘Babybalance’ en de daar geplaatste filmpjes. De geplande looptijd van zes maanden is uitgelopen tot meer dan een jaar. Reden daarvoor was de tegenvallende respons. De conclusies zijn als volgt: De belangstelling voor de website viel niet tegen, alleen slaagt de website er niet in die bezoekers vast te houden of terug te laten keren. De vragenlijst op de website is maar door weinig bezoekers ingevuld. Maar degenen die de moeite namen om de vragenlijst in te vullen zijn overwegend positief over het aanbod op de site. Kraamvrouwen bleken maar zelden bereid aan het evaluatieonderzoek mee te werken. Slechts vier kraamvrouwen hebben de vragenlijst ingevuld. Uit de interviews kwam naar voren dat Babybalance, als ondersteuning van de informatie die de kraamverzorgende geeft en als naslagwerk voor kraamgezinnen als de kraamverzorgende niet aanwezig is, zeer gewaardeerd wordt, maar dat het zeker geen vervanging kan zijn van fysieke kraamzorg. Verder is geconstateerd dat er nog weinig landelijke richtlijnen zijn waar kraamzorg en dus de informatie in deze filmpjes aan moet voldoen. Wat de website voor veel respondenten meer waard zou maken is het meertalig maken van de filmpjes, zodat ze voor gezinnen die niet of onvoldoende Nederlands spreken een hulpmiddel kunnen zijn. De pilot en ook de evaluatie daarvan hebben verschillende problemen gekend. Om te beginnen waren er technische problemen met de website, maar nadat die waren opgelost bleek de respons nog steeds ver bij de verwachting achter te blijven. Onduidelijkheid over de toekomst van de kraamzorg heeft daar mogelijk ook een rol bij gespeeld. Deze evaluatie leidt tot de volgende aanbevelingen: 1. Bevorder het ontwikkelen van landelijke richtlijnen voor de kraamzorg en zorg dat de filmpjes van Babybalance daar aan voldoen; 2. Realiseer de beloofde meertaligheid van de website.

Kenmerken

Projectnummer:
209060001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2015
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. T.A. Wiegers
Verantwoordelijke organisatie:
NIVEL