Mobiele menu

Evaluatie Reclamecode Alcoholhoudende dranken

Projectomschrijving

Als onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord, evalueren Ecorys en Proof Adviseurs de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (de Code). Het doel van deze evaluatie is na te gaan in hoeverre de Code erin slaagt jongeren niet bloot te stellen aan specifiek op hen gerichte alcoholmarketing en zo weinig mogelijk aan algemene alcoholmarketing.
Hiertoe beoordelen we de Code op inhoud, draagvlak en werking, alsmede op effectiviteit in de dagelijkse praktijk. We maken daarbij gebruik van bestaande literatuur, analyseren de juridische kwaliteit van de Code en inventariseren ervaringen en meningen van betrokken partijen. Daarnaast voeren we een inhoudsanalyse uit op verschillende media-uitingen.

Het onderzoeksrapport wordt eind november 2020 opgeleverd.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het onderzoeksvoorstel betreft een voorstel op uitnodiging.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
34001802
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. G. Rodenburg
Verantwoordelijke organisatie:
Ecorys