Mobiele menu

Evaluatie van de kwaliteitsstandaard Transgenderzorg - somatisch

In 2019 is de kwaliteitsstandaard Transgenderzorg – somatisch geautoriseerd en gepubliceerd. Het groeiende aantal transgender personen dat medische hulp zoekt, vormde hiervoor de aanleiding. Omdat deze zorg sterk in ontwikkeling is, is bij oplevering van de standaard afgesproken deze 2 jaar na verschijning te evalueren. 

Doel van het evaluatieonderzoek

Met dit evaluatieonderzoek wordt gekeken;

  1. of en in hoeverre de aanbevelingen van de kwaliteitsstandaard Transgender - somatisch in de praktijk worden toegepast en uitgevoerd en waarom dit wel of niet gebeurt;
  2. of de standaard aanvulling of bijstelling behoeft. 

Onderdeel van dit project is ook het aanbieden van de standaard aan het Register van Zorginstituut Nederland. 

Samenwerkingspartners

Een veelvoud van partijen is betrokken bij transgenderzorg, deze worden op verschillende manieren bij de evaluatie betrokken; de projectgroep wordt gevormd door het Kennisinstituut van Medisch Specialisten, Movisie, Transvisie en Transgendernetwerk Nederland.

Meer informatie

Kenmerken

Projectnummer:
08490152110002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. D. Dreesens
Verantwoordelijke organisatie:
Federatie Medisch Specialisten