Mobiele menu

Evaluatie van de Wet Kinderombudsman

Nederland heeft sinds 2011 een Kinderombudsman met als taak het bevorderen van kinderrechten door het geven van voorlichting en informatie, advisering over wetgeving en beleid en onderzoek naar het naleven van kinderrechten in organisaties.

Onderzoek

Dit onderzoek evalueert de Wet Kinderombudsman en onderzoekt de doeltreffendheid en de (neven)effecten ervan. Drie deelonderzoeken richten zich op de evaluatie van 1) juridisch kader, 2) organisatie, en 3) praktijkervaringen en beleidseffecten en beantwoorden de vraag hoe de Kinderombudsman de wettelijke rol, taken en bevoegdheden realiseert en hoe deze samenwerkt met andere organisaties.

Team

Het multidisciplinaire onderzoeksteam bestaat uit juristen, bestuurskundigen, pedagogen en een antropoloog met kennis van internationale kinderrechten, de betekenis daarvan in Nederland, bestuursrechtelijk complexe organisaties, civil society en de belevingswereld van kinderen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
34001601
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2016
2018
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. S.E. Rap
Verantwoordelijke organisatie:
Universiteit Leiden