Mobiele menu

Evaluatie van een nieuw behandelmodel na kindermishandeling: gezinsaanpak en EMDR geïntegreerd.

Projectomschrijving

Gezinsaanpak en EMDR
Kindermishandeling komt veel voor en heeft grote gevolgen: het leidt tot ernstige psychische problemen van het kind, tot meer medische problemen, en tot hoge maatschappelijke kosten. In aanvulling op de traumagerichte behandeling is bij kindermishandeling een gezinsgerichte en multidisciplinaire aanpak belangrijk. Daarom is er een nieuwe behandeling ontwikkeld voor deze doelgroep bestaande uit gezinsgerichte en EMDR-technieken: Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen (IGT-K, Wesselmann e.a. 2014).
In dit project zijn 15 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar die een voorgeschiedenis hebben van kindermishandeling behandeld volgens dit nieuwe model. Gedurende de behandeling is het effect gemeten door vragenlijsten. Hieruit bleek dat er betekenisvolle verbetering was bij 7 van de 8 kinderen die de behandeling hebben afgerond, met name op het gebied van gehechtheid en
emotieregulatie.

Verslagen


Eindverslag

Gezinsaanpak en EMDR
Kindermishandeling komt veel voor en heeft grote gevolgen: het leidt tot ernstige psychische problemen van het kind, tot meer medische problemen, en tot hoge maatschappelijke kosten. In aanvulling op de traumagerichte behandeling is bij kindermishandeling een gezinsgerichte en multidisciplinaire aanpak belangrijk. Daarom is er een nieuwe behandeling ontwikkeld voor deze doelgroep bestaande uit gezinsgerichte en EMDR-technieken: Integratieve Gehechtheidsbevorderende Traumabehandeling voor Kinderen (IGT-K, Wesselmann e.a. 2014). In dit project zijn 15 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar die een voorgeschiedenis hebben van kindermishandeling behandeld volgens dit nieuwe model. Gedurende de behandeling is het effect gemeten door vragenlijsten. Hieruit bleek dat er betekenisvolle verbetering was bij 7 van de 8 kinderen die de behandeling hebben afgerond, met name op het gebied van gehechtheid en emotieregulatie.

Samenvatting van de aanvraag

Kindermishandeling komt veel voor en heeft ernstige gevolgen op korte en lange termijn. Het leidt tot ernstige problemen in het psychosociaal functioneren van het kind, tot posttraumatische stressstoornis (PTSS), andere angststoornissen, depressie, hechtingsproblemen en gedragsproblemen (Kilpatrick e.a., 2003). In aanvulling op de traumagerichte cognitieve gedragstherapie en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) (NICE, 2005), is bij kindermishandeling een gezinsgerichte en multidisciplinaire aanpak belangrijk (ZonMw, 2016). Daarom is er een nieuwe behandeling ontwikkeld voor deze doelgroep bestaande uit gezinsgerichte en EMDR-technieken: Integrative Team Treatment: Family Therapy and EMDR (Wesselmann e.a. 2014).

In deze studie, een single-case intervention design, worden 15 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar geïncludeerd, die een voorgeschiedenis hebben van kindermishandeling. De effecten van de behandeling worden vastgesteld door vragenlijsten en interviews af te nemen voor, gedurende en na de behandeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van: Trauma Symptom Checklist of Young Children, Attachment Disorder Assessment Scale–Revised, Behavior Rating Inventory of Executive Function en de tevredenheid van cliënten en therapeuten.

Kenmerken

Projectnummer:
741200001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. I.M. Hein
Verantwoordelijke organisatie:
Amsterdam UMC - locatie AMC