Mobiele menu

Evaluatie van het regeneratief potentieel van de cardiale extracellulaire matrix in diermodellen

Een hartaanval verhoogt de kans op mortaliteit bij patiënten en gaat gepaard met aanzienlijke kosten voor de gezondheidszorg. De huidige behandelstrategieën zijn voornamelijk gericht op symptomatische behandeling, maar zijn niet instaat het hart te herstellen. Om die reden wordt er veel onderzoek verricht naar strategieën die het beschadigd hart kunnen regenereren. Een van deze strategieën maakt gebruikt van de infrastructuur waarin de cellen zich bevinden, de extracellulaire matrix.
In de loop der jaren zijn er verschillende extracellulaire matrix regeneratieve strategieën ontwikkeld, die getest zijn in zowel kleine als grote zoogdieren, wat vergelijk tussen de studies lastig maakt. Daarnaast zijn de resultaten van de dierexperimenten ook lastig te extrapoleren naar de mens. Het doel van deze systematische review is om een beter beeld te krijgen van de cardiale extracellulaire matrix regeneratieve behandelstrategieën en de relevantie hiervan voor de vertaalslag naar de mens.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
114024181
Looptijd: 90%
Looptijd: 90 %
2022
2024
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. A. van der Pol
Verantwoordelijke organisatie:
Technische Universiteit Eindhoven