Mobiele menu

Evaluatie van non-invasieve diagnostiek van atherosclerose in de risicoschatting op hart- en vaatziekten

Aderverkalking ligt vaak ten grondslag aan hart- en vaatziekten. Roken, hoge bloeddruk, hoog cholesterol en suikerziekte vergroten de kans op aderverkalking, maar dat is geen wet van Meden en Perzen. Erfelijke en andere, onbekende, factoren zijn ook betrokken. In dit onderzoek is gezocht naar een nieuwe test om het risico op hart- en vaatziekten goed te voorspellen. Patiënten met Familiaire Gecombineerde Hyperlipidemie (FCH) - een erfelijke afwijking in de vetstofwisseling - hebben duidelijk een dikkere en stijvere wand van de slagaders vergeleken met hun gezonde familieleden. Dit wijst op meer aderverkalking en een groter risico op hart- en vaatziekten. De waarde van de echometingen van vaatwanden bij patiënten met FCH is bepaald. In FCH families leveren ontstekings- en oxidatieparameters geen relevante bijdrage aan een dikkere vaatwand en toegenomen vaatwandstijfheid, de mate van overgewicht echter wel. In de gezonde bevolking blijkt vaatwandmetingen geen geschikte voorspeller van hart- en vaatziekten.

Producten

Titel: Variation in non-invasive measurements of vascular function in healthy volunteers during daytime
Auteur: ter Avest E, Holewijn S, Stalenhoef AF, de Graaf J.
Magazine: Clinical Science
Titel: High plasma level of remnant-like particles choelsterol in FCH
Auteur: de Graaf J, van der Vleuten GM, ter Avest E, Dallinga-Thie GM, Stalenhoef AFH.
Magazine: Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism
Titel: Effect of aging and obesity on the expression of dyslipidaemia in children from families with familal combined hyperlipidaemia
Auteur: ter Avest E, Sniderman AD, Bredie SJ, Wiegman A, Stalenhoef AF, de Graaf J
Magazine: Clinical Science
Titel: What is the role of non-invasive measurements of atherosclerosis in individual cardiovascular risk prediction
Auteur: Ter Avest E, Stalenhoef AF, de Graaf J
Magazine: Clinical Science
Titel: Remnant particles are the major determinant of an increased intima media thickness in patients with familial combined hyperlipidemia
Auteur: ter Avest E, Holewijn S, Bredie SJ, Stalenhoef AF, de Graaf J.
Magazine: Atherosclerosis
Titel: Can we exclude the TXNIP gene as a candidate gene for FCH?
Auteur: van der Vleuten GM, Hijmans A, Heil S, Blom HJ, Stalenhoef AFH, de Graaf J.
Magazine: American Journal of Medical Genetics
Titel: The Gln223Arg polymorphism in the leptin receptor is associated with FCH
Auteur: van der Vleuten GM, Kluijtmans LA, Hijmans A, Blom HJ, Stalenhoef AFH, de Graaf J.
Magazine: International Journal of Obesity
Titel: Haplotype analyses of the APOA5 gene in patients with FCH
Auteur: van der Vleuten GM, Isaacs A, Zeng WW, ter Avest E, Talmud PJ, Dallinga-Thie GM, van Duijn CM, Stalenhoef AFH, de Graaf J.
Magazine: Biochimica et Biophysica Acta
Titel: the involvement of upstream stimulatory factor 1 in Dutch patients with FCH
Auteur: van der Vleuten GM, Isaacs A, Hijmans A, van Duijn CM, Stalenhoef AFH, de Graaf J
Magazine: Journal of Lipid Research
Titel: elevated liptin levels in subjects with familial combined hyperlipidemia are associated with the increased risk for CVD
Auteur: van der Vleuten GM, Veerkamp MJ, van Tits LJ, Toenhake H, den Heijer M, Stalenhoef AFH, de Graaf J.
Magazine: Atherosclerosis
Titel: Endothelial function in familial combined hyperlipidemia
Auteur: Ter Avest E, Holewijn S, Bredie SJ, van Tits LJ, Stalenhoef AFH, de Graaf J.
Magazine: European Journal of Clinical Investigation
Titel: decreased adiponectin levels in FCH patients contribute to the atherogenic lipid profile
Auteur: van der Vleuten GM, van Tits LJ, den Heijer M, Lemmers H, Stalenhoef AFH, de Graaf J
Magazine: Journal of Lipid Research
Titel: Familial Combined Hyperlipidemia
Auteur: Dr Ewoud ter Avest met promotor prof dr. AFH Stalenhoef en copromotor dr. J. de Graaf
Titel: Familial Combined Hyperlipidemia
Auteur: Gerly van der Vleuten, promotor prof AFH Stalenhoef; co-promotor dr. J. de Graaf.

Verslagen


Eindverslag

Hart- en vaatziekten vormen de belangrijkste doodsoorzaak in Europa. In de meeste gevallen is aderverkalking de grondoorzaak. Er zijn vele risicofactoren bekend die het proces van aderverkalking versnellen, zoals roken, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, suikerziekte etc. Echter niet iedereen met risicofactoren voor aderverkalking ontwikkelt hart- en vaatziekten en omgekeerd kunnen ook personen zonder evidente risicofactoren op jonge leeftijd hart- en vaatziekten krijgen. Waarschijnlijk spelen hierbij erfelijke en andere nog niet te meten factoren een rol.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe test die goed het risico op hart- en vaatziekten kan voorspellen.

Door aderverkalking verandert de anatomie en functie van het bloedvat: de vaatwand wordt dikker en stijver en ook het vermogen van de vaatwand om zich te verwijden neemt af. Deze tekenen van aderverkalking in een bloedvat kunnen worden gemeten m.b.v. ultrageluid (= echo) onderzoek van de hals- en armslagader. Dit onderzoek is niet-invasief, niet-pijnlijk en patientvriendelijk. Dus ultrageluidsmetingen geven mogelijk belangrijke informatie over het bestaan en de mate van aderverkalking bij een persoon.

Mate van aderverkalking gemeten middels ultrageluidsonderzoek bij personen met laag en hoog risico op hart- en vaatziekten.

Familiaire Gecombineerde Hyperlipidemie (FCH) is een veel voorkomende erfelijke afwijking in de vetstofwisseling en gaat gepaard met een verhoogde kans op een hartinfarct op jonge leeftijd. Wij hebben het ultrageluidsonderzoek uitgevoerd bij 30 grote families met FCH met in totaal 310 personen. Daarnaast hebben alle deelnemers vragenlijsten ingevuld en bloed en urine afgestaan.
Om de waarde van het ultrageluidsonderzoek als risicovoorspeller van hart- en vaatziekten te bepalen in een gezonde populatie hebben wij bij 1517 personen van 50-70 jaar uit de omgeving van Nijmegen, die deelnemen aan de Nijmegen Biomedische Studie (NBS), de mate van aderverkalking gemeten middels het echo-onderzoek. Ook deze deelnemers hebben allemaal vragenlijsten ingevuld en is bloedgeprikt en urine verzameld.

Nieuwe risicofactoren voor hart- en vaatziekten.
Het tweede deel van ons onderzoek is gericht op het ontrafelen van nieuwe risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Hierbij onderzoeken wij enerzijds de rol van stoffen die betrokken zijn bij ontsteking en oxidatie. Daarnaast wordt de rol van het vetweefsel in het ontstaan van aderverkalking onderzocht door het meten van diverse stoffen in het bloed die door het vetweefsel worden geproduceerd. Verder wordt ook de relatie tussen erfelijke variaties en aderverkalking, gemeten middels ultrageluidsonderzoek, bestudeerd.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
90700082
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2003
2008
Projectleider en penvoerder:
Dr. J. de Graaf
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc